Under ett par månader röstar flera hundra miljoner människor i allmänna val runtom på jorden. Sofia Svarfvar skriver om sina erfarenheter som valobservatör vid det förra parlamentsvalet i Sydafrika.

En demokrati har många kärnor

Sofia Svarfvar

Under ett par månader röstar flera hundra miljoner människor i allmänna val runtom på jorden. Sofia Svarfvar skriver om sina erfarenheter som valobservatör vid det förra parlamentsvalet i Sydafrika.

Indien 120 miljoner människor, Afghanistan 30 miljoner, Irak 32 miljoner, Sydafrika 51 miljoner också Europeiska Unionen 505 miljoner människor.
Vi är många som får gå till val under april och maj månad i år.

För fyra år sedan var jag valobservatör under parlamentsvalet i Sydafrika, på uppdrag av Sydafrikas kristna råd som organiserade ett antal valobservatörer. Från sju på morgonen till sent in på natten satt jag i en vallokal i ett lägre-medelklass område på Cape Flat utanför Kapstaden.

Under denna dag fick jag leva i en av demokratins kärnor – själva valdagen. Jag fick bevittna äldre kvinnor och män som stolta gick till valurnorna. Jag såg förväntansfulla tonåringar som för första gången skulle få lägga sin röst i en ung demokrati.

Jag fick också känna av vilken administration och organisation som krävs för rättvisa val. Det är inte bara att sätta upp några vallokaler och trycka upp några valsedlar. Det krävs så mycket mer av noggrann förberedelse och säkerhet för att vi som väljare ska känna oss trygga att just våra röster hanteras på ett säkert sätt.

Vi satt långt in på natten. Jag som observatör tillsammans med rösträknarna. Det uppstod några diskussioner om någon valsedel var giltig eller inte, om krysset satt på rätt ställe och om det tydligt framgick vilket av partierna som var i kryssat. Det handlade om en första rösträkning. Sen skulle allt räknas igen, om någon dag, av någon annan.

Min dag som valobservatör var nyttig för mig för att förstå vad viktigt det är med frivilliga och ansvarsfulla människor. Utan dem skulle valet inte ha fungerat.
En demokrati har många kärnor. Valdagen är en kärna och dess organisation och alla frivilliga valarbetare. Medborgarens ansvar en annan kärna. Ansvar under själva valdagen och ansvar alla andra dagar där emellan. Demokrati handlar om att vi medborgare väljer företrädare som ska representera oss under en period. Men också om att de ska hållas ansvariga under alla dagar, inte bara på valdagen.

En svår kärna i demokratin är att majoriteten inte automatiskt står för allas lika värde eller att bara för att man är vald så har man rätt att trycka ner på människor och kränka mänskliga rättigheter. Val kan vara rättvisa och organiserade på ett korrekt sätt, trots det så väljs företrädare som kränker genom makt.

Så kanske den viktigaste kärna är att göra demokratin till något inkluderande och inte till något egoistiskt. Där vi väljer för ett samhälle eller region och dess invånares bästa. Där alla människors lika värde respekteras. På valdagen och alla andra dagar får vi lägga individualismen åt sidan och göra något för fler. Samtidigt som det är just att vi alla har rätt att göra det, var och en för sig, som är grejen med val i en demokrati.

I Europa blåser egoistiska vindar. Så också i Sydafrika och i många fler länder. Låt oss göra rätten och respekten för mänskliga rättigheter till den största kärnan på valdagen och alla andra dagar.

Kommentarsfältet är stängt.