En stor utställning uppmärksammar tusen år av kyrkokonst i Uppsala domkyrka. Under namnet Himlen är här möter den besökaren med konst och bruksföremål från hela världen, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Himlen är här

Annika-Sjöqvist_Platzer_150x150En stor utställning uppmärksammar tusen år av kyrkokonst i Uppsala domkyrka. Under namnet Himlen är här möter den besökaren med konst och bruksföremål från hela världen, skriver Annika Sjöqvist Platzer.

Utställningskonceptet Las Edades del Hombre , ungefär människans tidsåldrar, kom vår domkyrkokaplan hem och berättade om efter en resa i Spanien för några år sedan. Vore inte det något att omsätta i vårt sammanhang i Uppsala domkyrka? Han ställde frågan bland annat till styrelsen för Katedralens Vänner. Min minnesbild är att vi inte riktigt insåg vilket gott initiativ som lades fram.

Men nu ett antal år senare har projektet blivit verklighet under namnet Himlen är här med underrubriken Människan och kyrkokonsten under tusen år. Mellan den 18 juni och 16 november kan resultatet upplevas i Uppsala domkyrka. Den omfattande utställningen, i en kyrka som är i funktion, blir också ett sätt att uppmärksamma Uppsala ärkestifts 850-åriga tillvaro. Svenska kyrkan förvaltar ett mer än tusenårigt kulturarv i form av kyrklig konst som människor skapat som ett sätt att uttrycka sin tro. Nu får vår tids människor möta dessa konstskatter i form av inlånade verk från kyrkor och museer i Uppsala stift.

Syftet med Himlen är här är, precis som i Spanien, att sprida kunskap och främja intresset för kyrkans konstskatter, både äldre och samtida. Liksom att möta människors existentiella frågor, tillvarata det historieintresse som finns och låta nya grupper uppleva kyrkans konst och hantverk. Utställningen, som pågår samtidigt med det ordinarie gudstjänstlivet, bygger på möten mellan då- och nutid, mellan besökare och kyrka och mellan kulturarv och det existentiella. Även kringarrangemang hör till, det kan vara en konstnär som skapar konst i relation till utställningen vilket då blir en nutida kommentar till den äldre kyrkokonsten. Här kommer konstnärerna Helena Byström, Mats Hjelm och Christian Partos att medverka.

”Himlen är här har också inspirerats av de stora kyrkokonstutställningarna i början av 1900-talet som blev startpunkten för en ny medvetenhet och omsorgsfullhet i att vårda kyrkorna och de konstskatter de rymmer. För att på sikt kunna bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet är det nödvändigt att skapa kunskap och engagemang – det vill Himlen är här vara ett bidrag till”, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i en välkomnande presentationstext.

Den spanska utställningsserien har funnits i 25 år och där har konstskatter bland annat visats i kyrkor som ligger utmed pilgrimsvägen till Santiago de Compostela. De spanska utställningarna har sin tyngdpunkt i barock och renässans, från Uppsala stift är det främst föremål från medeltiden som lyfts fram. Förhoppningen är att idén och konceptet, som innebär ett samarbete med Svenska kyrkans församlingar, ska inspirera till fler utställningar runt om i Sverige.

Vad är det då som möter besökaren som träder in i Uppsala domkyrka och söker sig till korsmitten och kyrkorummets östra del där utställningen finns? Bland de femtiotalet föremålen finns rikt utsirade nattvardskalkar, en kyrkklocka som väger ett halvt ton och praktfulla altarskåp. Det äldsta föremålet är ett tusen år gammalt uppståndelseägg av keramik som hittats i Sigtuna. Troligen är det tillverkat i Kiev.

Men kronan på verket bland föremålen, om uttrycket tillåts här, blir ändå Erik den heliges krona som är Sveriges äldsta bevarade kungakrona. I samband med att kungens kvarlevor åter ska undersökas har den tagits fram ur Erik den heliges relikskrin som har sin plats i Domkyrkan.

För utställningsproducenten Helene Warpe Nymansson är det en utmaning att arrangera en utställning i en rikshelgedom som Uppsala domkyrka. Den får inte bli för museal utan ska lyfta fram det brukade kyrkliga kulturarvet. I över ett år har hon arbetat med förberedelserna vilket bland annat inneburit att klara av allt från urval, inlån, tillstånd och marknadsföring.

”Det engagemang vi mött från församlingarna i Uppsala stift som lånar ut sina fantastiska klenoder bidrar till att vi nu får vara med och öka lärandet om och tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet. Det känns verkligen roligt”, sammanfattar hon. Och vår domkyrkokaplan, en av initiativtagarna, ser nöjd ut när han säger:

”Sverige har en av världens finaste samlingar av medeltida kyrkokonst. Föremålen skapades för att göra Guds närvaro verklig och gripbar. Jag hoppas att detta blir en upplevelse för alla: små och stora, uppsalabor och tillresta – alla med något intresse för historia, konst, livsfrågor och kyrka.”

Annika Sjöqvist Platzer

Utställningen Himlen är här visas med stöd av Världsklass Uppsala och kulturnämnden i Uppsala kommun i samverkan med Uppsala universitet/Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven, Uppsala konstmuseum, Hälsinglands museum, Sigtuna museum, Museum Gustavianum med Uppsala universitets konstsamlingar, Upplandsmuseet, Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, Historiska museet samt Kungliga biblioteket.

Kommentarsfältet är stängt.