Det är hög tid att biskopsmötet utvärderar kyrkans beslut om att säga ja till samkönade äktenskap men tillåta enskilda präster att säga nej. Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten litar på oss att utföra, skriver Helle Klein.

Samkönade vigslar borde vara självklart

Helle Klein

Det är hög tid att biskopsmötet utvärderar kyrkans beslut om att säga ja till samkönade äktenskap men tillåta enskilda präster att säga nej. Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten litar på oss att utföra, skriver Helle Klein.

Roy och Håkan älskar varandra och bestämde sig i höstas för att gifta sig. Därmed skulle Kinnas första homovigsel förrättas i kyrkan. Svenska kyrkan hör till de få kristna samfund på jorden som viger homosexuella par. Erkännandet av samkönade äktenskap beslutades av kyrkomötet för några år sedan – äntligen, kunde vi utropa efter decenniers kamp för HBTQ-rättigheter i kyrkan.

Tyvärr införde kyrkomötet en så kallad väjningsrätt – precis som man en gång i tiden gjorde då kyrkan tillät kvinnor att vigas till prästämbetet. Präster är inte skyldiga att viga homosexuella par, däremot måste en församling se till att det finns någon präst som kan viga paret.

Kinna ligger i Marks kommun där både kvinnoprästmotståndet och motståndet mot samkönade äktenskap är stort. Roy och Håkan fick genomföra sin vigsel i kyrkan med inhyrd präst. Allt gick fint. De var stolta och annonserade sitt bröllop i den lokala tidningen.

Bara några månader efter vigseln utsätts Håkan för ett otäckt överfall där han slås ner och blir sparkad av ett gäng som hatar homosexuella. På parets bil ristade någon ”bög” och ett hakkors. Bilens ruta krossades dessutom några veckor efter rispningen.

Svenska Dagbladets reportage om Roy och Håkan gör ont att läsa. Det är absurt och vidrigt att människor i Sverige 2014 inte accepterar homosexuellas kärlek. Än mer beklämmande är det att ta del av kyrkans agerande i Kinna.

Kyrkoherden i Roys och Håkans församling, Owe Johansson, bedriver undervisning mot homosexuella och anser att homosexualitet är en sjukdom som kan botas. Till unga människor som tvekar kring sin sexuella läggning ordinerar han bibelord som påstås ta avstånd från homosexualitet.

Johansson var en av de präster som skrev på den så kallade Kalin-listan 2005 – mot samkönade äktenskap. Yngve Kalin är också präst i Marks kommun, aktiv i det konservativa partiet Frimodig kyrka som har mandat i kyrkomötet och aktiv motståndare till homosexuellas rätt att vigas.

Konservativ teologi, kvinnoprästmotstånd och antihomosexualitet går hand i hand i vår kyrkas trista historia. Det är samma krafter som då förtryckte kvinnor som ville bli präster, som nu förtrycker homosexuella för deras längtan att få leva sin kärlek och ingå äktenskap. Frimodig kyrkas frontfigur heter Dag Sandahl.

Biskop Per Eckerdal som har tillsynsansvaret i stiftet där kyrkoherden verkar säger till Svenska dagbladet att Owe Johanssons bibelundervisning av de unga är klart olämplig. Han tänker ta kontakt med honom. Det är på tiden. Det torde inte vara någon överraskning för biskopen att herrarna i Marks kommun har en kristen tolkning som går stick i stäv med Svenska kyrkans officiella hållning.

Det finns fler präster med dessa människofientliga värderingar inte bara i Göteborgs stift. Det är hög tid att biskopsmötet utvärderar kyrkans beslut om att säga ja till samkönade äktenskap men tillåta präster att säga nej. Inte heller borde det vara förenligt med prästämbetet att undervisa om att homosexualitet är syndigt, onaturligt eller vad sjutton man nu påstår för idiotier.

Numera kan man inte bli präst om man inte erkänner kvinnors rätt till prästämbetet och kan samarbeta med prästvigda kvinnor. Det är hög tid att kyrkan bestämmer sig för att personer som inte erkänner HBTQ-rättigheter och vägrar viga homosexuella par inte kan bli präster. Kyrkan har den juridiska delen av vigseln på entreprenad i förtroende från staten. Då borde det vara en självklarhet att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på statens äktenskapslag.

Som kyrkoherde och som församling i ett litet samhälle som Kinna har man en oerhörd stark ställning som värdeskapare och opinionsbildare. Kyrkoherden manar självklart inte till våldsamma handlingar men hans ord om att homosexualitet är något onaturligt som går att bota kan trigga mörkerkrafter.

I en tid när nazister och fascister åter marscherar gatorna och sprider sitt hat inte minst mot homosexuella måste kyrkan tydligt ställa sig på livets och kärlekens sida, inte hatets.

18 kommentarer på “Samkönade vigslar borde vara självklart

 1. Johan skriver:

  ”Det torde inte vara någon överraskning för biskopen att herrarna i Marks kommun har en kristen tolkning som går stick i stäv med Svenska kyrkans officiella hållning.” Jo men kristenheten är ju större än sverige, kristen tro och tradition större än stockholmsstift? i samma anda som Helle säger att svenska kyrkan är en av de få i världen som välsignar enkönade vigslar och är stolt över det, så måste väl reflektionen finnas hur vi då förhåller oss till det större perspektivet. ortodoxakyrkofamiljen, romerskkatolska, anglikanska, och många lutherska systerkyrkor säger att detta inte är förenligt med kristen tradition. hur kommer det sig då att just delar av svenska kyrkan är de som vet mest? och varför är det alltid utrensning av oliktänkande som är svaret

 2. Sven Andersson skriver:

  När man framtvingade beslutet om kvinnans rätt
  till prästtjänst i Sv.Kyrkan, så visste man att i hela världsvida kristenheten detta inte
  var den gängse bibeltolkningen. Därför lirkade man igenom beslutet genom att inte tvinga någon då tjänstgörande biskop att viga kvinnor,och att säja att ”båda tolkningarna av denna fråga enligt bibeln ryms inom Sv.K:an”. Därför kom också ”väjningsreglerna” för att undvika samarbetsproblem i försam-
  lingarna.
  På liknande sätt gjorde man med införandet
  av homoäktenskapet – inte tvingande för
  präster att viga, eftersom man visste att
  vi då var ganska ensamma i hela världens
  kristenhet om att ”tolka” bibeln så att det
  finns någon välsignelse för kyrkan att ge
  över homoäktenskap. T o m kyrkomötet insåg
  att GUDS VÄLSIGNELSE inte disponeras av vare
  sig riksdag eller kyrkomöte. Men många insåg
  att reglerna snart skulle kunna ändras, så
  som Helle nu vill, och som man gjorde med
  ”väjningsplikten”. Så här tokigt kan det bli,
  om man tror att GUD FADERN, VÅR SKAPARE är
  skyldig att rätta sig efter demokratiskt
  fattade beslut i Sverige.

 3. Anna skriver:

  Jag ser en skillnad när det gäller att kunna vägra samarbeta med prästvigda kvinnor – det kyrkan kräver där är att man ska LÅTA BLI att agera utifrån sin uppfattning, att avstå. Men att viga ett par är en väldigt aktiv handling – och vilket par vill bli vigt av en präst som ”egentligen inte vill” utan är tvingad för att inte förlora jobbet?
  Det enda rimliga är därför att fortsätta med väjningsrätten för dem som redan är prästvigda åtminstone.
  (Kalin-listan gällde inte äktenskap, utan att ställa upp på att välsigna homosexuella par.)

 4. Per Henriksson skriver:

  Det är obegripligt att Helle Klein fortfarande år 2014, 14 år efter kyrkans skiljande från staten, ser på kyrkans präster som statstjänstemän som i sin tjänsteutövning har att agera utifrån den definition av äktenskapet som staten gjort.

 5. Bengt Olof Dike skriver:

  Helle, Du bör nog hålla igen på anklagelser mot och antydningar om att kyrkan på något sätt har med förföljelserna mot de båda männen i Marks kommun att göra. Det går också att i Din kommentar utläsa en insinuation mot Yngve Kalin, därför att han var en – av fler än 800 präster, glöm inte detta! – som skrev på den nämnda listan.

  Menar Du på fullt allvar att det är präster eller kyrkan som triggar ”mörkerkrafter”?
  Brottsliga gärningar skall lagföras, de skyldiga straffas, oavsett vilka brott det handlar om. Tyvärr har hatbrott mot homosexuella ägt rum under många år och där de skyldiga ofta är ungdomar, som ”roar” sig med att ”knacka bög”. Aldrig någonsin har mig veterligt kyrkan eller präster kunnat kopplas till något så avskyvärt.

  Sedan överdriver Du våldsamt med påståendet att det varit ”decenniers kamp för HBTQ-rättigheter i kyrkan”.
  Diskussionen i kyrkan om partnerskap och därefter inför beslutet om samkönade äktenskap är faktiskt bara ett fåtal år gammal och var en direkt konsekvens av RFSL-kraven, vilka alltså kyrkan anammade men aldrig själv initierade. Minns Du någon diskussion under Din korta tid i kyrkomötet om saken?

 6. Arne Carlsson skriver:

  Nog finns det väl större saker som förenar oss med andra kristna i världen än att förvägra människor att manifestera den kärlek som skapelsen har välsignat dem med?

 7. Patrik Öbrink skriver:

  Svenska Kyrkan blir allt mer världslig. Det var nog inte så Jesus tänkte att det skulle bli.

 8. Björn Larsson skriver:

  ”Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten litar på oss att utföra.” Märkligt att Helle så oblygt hävdar att kyrkan ska vara statens knähund.

 9. […] nättidningen Dagens Seglora har Helle Klein utvecklat resonemanget. Hon skriver dels att ”Tyvärr införde kyrkomötet […]

 10. Lisa Eriksson skriver:

  Det blir väldigt märkligt när bilderna i media går så isär om vad som hänt och vem som varit inblandad. Ännu märkligare blir det om en kvinnlig präst i en av våra frikyrkor på olika sätt anser sig ha tolkningsföreträde både för grupper och individer. Svepande, onyanserade rallarsvingar, angrepp mot kollegor och en hel bygd. I de förvirrade uttalanden som återges håller vederbörande inte isär sak och person, verklighet och uppfattad verklighet. Alltihop luktar PK, i hopp om egen karriär. Men, jag tror att vem som helst måste hålla sig på mattan; vad står i Bibeln, i vilken kontext återges det, hur kan tillämpas på ett respektfullt sätt 2000 år senare och slutligen – vad har egentligen skett. Många av oss ser det som en beklämmande låg nivå, när vederbörande gör sig för taleskvinna för en grupp där det finns så många inbyggda motsättningar. Dessutom måste hon som alla andra ha en chef, mentor eller handledare som borde ha tillfrågats innan detta ogenomtänkta släppts.
  Inte ens inom hbtq-gruppen lär man ha en enda uppfattning, och inte är det Helle Klein eller någon annan som kan göra egen karriär på andras elände.

 11. […] en krönika i Dagens Seglora argumenterar prästen Helle Klein för ett avskaffande av väjningsrätten, som ger präster […]

 12. Kjell, präst skriver:

  Självklart ska kyrkan viga ”samkönade” par. Det är viktigt och jag är stolt över att vi nu gör det. Men därifrån till att slopa ”väjningsrätten” är ett stort och inte särskilt klokt steg. Präster har ju som det är idag all rätt att vägra viga ett par överhuvudtaget, om man finner starka skäl till detta. Så är det och så måste det få vara. Varför skulle en ovillig präst då tvingas att viga just ett par av samma kön? Det blir väldigt märkligt om just samkönade äktenskap ska undantas från den gängse gången. Och nog är det bättre att ha rätten att neka viga ett homosexuellt par (eller ett heterosexuellt) än att bli tvingad att viga, och därmed göra ett dåligt jobb så att ingen blir nöjd – vare sig prästen, församlingen, brudparet eller Gud själv.

 13. Johan skriver:

  @Arne, visst finns det massor med saker som förenar oss med andra kristna världen över. Min gissning är att du sympatiserar starkt med de lite mer ”liberala” hållningarna i brist på ett bättre ord. Men då får man väl också hålla med om att andra människor/präster får sympatisera med de som har en annan tolkning. och sedan finns det såklart frågor där de flesta är överrens. Men utifrån Helles inlägg så tolkar jag det så att hon vill begränsa den rätten att tycka olika utifrån ett beslut som svenska kyrkan är ganska unika om att ha fattat. Genom att säga att den som inte tror rätt i just denna fråga inte skall kunna bli prästvigd, alt inte kunna vara prästvigd. Personligen tycker jag att det är jättebra att staten på ett juridiskt sätt kan garantera homosexuella samma lagliga skydd som andra parförhållanden. men min tolkning av bibeln och den kristna traditionen gör att jag inte tycker att kyrkan har mandat att välsigna/förätta homosexuellavigslar. I den här fågan kan vi i dagsläget tycka olika utan att det blir ett problem. Men den dagen som Svk skall tvinga sina präster att följa just svenska kyrkans teologiska tolkning av en fråga utan att ta hänsyn till hur andra kyrkor relaterar till samma fråga,när vi kan hävda att vi är de enda som har hela sanningen och våra präster skall hålla sig till det oavsett hur man kan se att kristendomen tolkats i andra länder och kyrkor blir det något komplicerat. Sen kan man ju också problematisera saker och ting innifrån, hur gör vi med dem som i dagsläget gärna viger homosexuella men som inte tror på omgifte,och därmed inte kan tänka sig att viga frånskilda, skall de också bort? Att ha vigselrätt snarare än vigselplikt är något gott. likadant om en präst träffar ett par som helt uppenbart lider av någon dysfunktion, t ex det är tydligt att mannen misshandlar kvinnan och det är därför som de skall gifta sig för att han skall få bättre kontroll, skall då inte väjningsrätten finnas? som det är nu verkar diskussionen om väjningsrätten vid vigsel bara gälla för just samkönade vigslar. men i grunden handlar det om att präster skall kunna väja på flera områden än just i detta fall. är det då en särlagstiftning i just vigselplikt för homosexuella som efterfrågas? är detta då verkligen inkluderande och öppnande?

 14. Olle skriver:

  Arne – du skriver: ”Nog finns det väl större saker som förenar oss med andra kristna i världen än att förvägra människor att manifestera den kärlek som skapelsen har välsignat dem med”

  Berätta hur du ser på dem som skapelsen välsignat med lust till månggifte? Skall de förvägras den kärleken?

 15. Jonas Nilsson skriver:

  Jag tror Helle Klein leder fel i den juridiska grundfrågan. Kyrkomötet införde ingen väjningsrätt – hur skulle den kunna det? Kyrkomötet står under svensk lagstiftning. Ärkebiskopen drömde visserligen om tanken i brev till utlandet men vad väger sådana ord i vårt rättsväsende?
  Folk som inser vad ett samlevnadskontrakt civilrättsligt betyder vet att förrättarens främsta uppgift är just att kontrollera att kraven är uppfyllda. Därför kan det aldrig bli krav på någon ”vigsel”förrättares ”välsignelse”. Helle Klein spelar med kyrkliga begrepp i en civilrättslig värld där de metafysiska begreppen ännu är hänvisade till drömmar.
  Det mest reaktionära i hela historien är att staten ännu låter präster som H.K. domdera i detta. Det finns antagligen någon som plockar politiska poänger på grejen. Hade SvD annars plockat upp historien? Det kan vara SD som vinner mest på spektaklet.
  I bästa fall har ungdomsgruppen i Kinna fått sig en läxa att ”pressen” och därmed offentligheten och andra präster tillåter sig göra vad de vill med deras gemenskap. Bara tanken att någon/några i gruppen inte hållit käft är tillräckligt. Det vet väl egentligen alla redan men ett exempel till, mitt i fastan, skadar väl inte?
  Det brukar alltid vara något mediadrev i fastan/påsken om de inte ännu sett det.

 16. Anders Nilsson skriver:

  Som åskådare förvånas man av att denna diskussion ens förs av en ung präst på ett allmänt forum. Det vore otänkbart inom alla andra samfund och inom näringslivet. Det vore mer passande att diskussionen förs internt, kollegor emellan. Och att medlemmar använder gängse kanaler för att uttrycka sin åsikt.
  Alla måste hålla isär sina roller. Detta är ingen ledarsida!
  Att släppa fram åsiktsyttringar på detta vis kan enbart ses som att aningslös generositet mot den som har egna syften. Att bli någon annans budbärare ska man hålla sig för god för.

 17. Vittne skriver:

  Som ett nära vittne kan jag intyga att SvD:s artikel inte var något annat än ett starkt vinklat och lögnaktigt påhopp på kyrkan och kristenheten. Läs nedanstående artikel (och det finns fler som den). Hjälp gärna till att sprida!

  Vart har källkritiken tagit vägen?? Jag vet – efter åratal nära och i kyrkoherdens och församlingens arbete och liv – att SvD:s artikel starkt vinklad och tom lögnaktig. Den har orättvist fördärvat ryktet av en församling som bedriver ett fantastiskt arbete – särskilt bland ungdomar. Att det skulle ha förekommit förbön i syfte att bota eller omvända homosexuella är ren lögn! Inte heller undervisningen, åsikten eller andan rymmer ens tillstymmelse av något sådant.

  Varför ska en journalists ord väga mer och vara mer trovärdiga än någon annans? Som om det aldrig hänt att nån journalist överdrivit, klippt ihop som han vill och använt sig av fula knep! Varför är en journalists ord lika tunga som en domares dom? Jag vet precis hur detta gick till, följde det på nära håll. Källkritik som sagt – nåt att öva på. Hela den här debatten tar bara fokus bort från de hemska, mycket verkliga hatbrotten mot Håkan och Roy!!

  http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/26/Uthangd-kyrkoherde-kritisk-till-SvD-text/

 18. kauppi skriver:

  Helle, jag respekterar din Guds-tro. Respektera då också att andra har sin.

  Det framgår i ditt sätt att resonera att du glömt bort att kyrka och stat inte längre går hand i hand. Kyrkan har all rätt att forma sin verksamhet själv, likadant som frikyrkan har.

  Till slut. Svenska kyrkans ”officiella hållning” vem bestämmer den? Ska inte kyrkan, alltså Alla medlemmar o företrädare, få vara med och forma den, eller är det bara vänstersocialister som ska diktera villkoren?
  /Kauppi