Igår att prästen Axel W Karlsson nu utesluts ur Sverigedemokraterna efter sitt samröre med antisemiter, och artiklar i högerextrema tidningar. I flera artiklar har Dagens Seglora ifrågasatt att Svenska kyrkan hittills varit tyst i ärendet.

Biskopen svänger om SD-prästen

Igår berättade Expo att prästen Axel W Karlsson nu utesluts ur Sverigedemokraterna efter sitt samröre med antisemiter, och artiklar i högerextrema tidningar. I flera artiklar har Dagens Seglora ifrågasatt att Svenska kyrkan hittills varit tyst i ärendet. Men nu svänger Göteborgs biskop, Per Eckerdal.

Dagens Seglora har under hösten frågat biskop Eckerdal om det är förenligt med prästämbetet att delta i antisemitiska sammanhang, men inte fått tydligt svar. Men idag skriver Eckerdal ett tydligt svar efter att ha fått frågan ställd på nytt.

– Det är inte förenligt med vigningslöftena att ägna sig åt antisemitisk verksamhet, skriver han idag i ett mejl till Dagens Seglora.

I september lät Eckerdal hälsa att Axel W Karlsson inte var aktuell för ett tillsynsärende i domkapitlet, trots de uppgifter som framkommit. Dagens Seglora har i flera artiklar ifrågasatt Svenska kyrkans hållning. Men nu svänger alltså biskopen.

– Att han nu är utesluten ur SD motiverar oss att undersöka skälen för uteslutningen och se om det föranleder oss att göra något, skriver han.

Kommentarsfältet är stängt.

Relaterade artiklar