Dagens Seglora/Seglora smedja har under flera år avslöjat prästers samröre med främlingsfientliga krafter. Kyrkans agerande har ofta varit oroväckande aningslöst.

Biskoparna kan inte blunda längre

Helle Klein

Dagens Seglora/Seglora smedja har under flera år avslöjat prästers samröre med främlingsfientliga krafter. Kyrkans agerande har ofta varit oroväckande aningslöst.

En tongivande präst och kyrkopolitiker som Dag Sandahl kan vid upprepade tillfällen medverka i rasistiska Dispatch International. Han kan också i sin blogg förutom att hetsa mot alla som inte tycker som han också medvetet publicerat djupt antisemitiska kommentarer utan att någon biskop reagerar.
Det finns fler fall. Med Sverigedemokraternas frammarsch i kyrkopolitik och samhällsliv lär problemet med präster och rasism öka. Därför behövs nu en tydlig policy från biskoparnas sida.

I höstas kunde Dagens Seglora berätta att SD-prästen Axel W Karlsson både skrev i nazistiska tidningar och medverkade på möten med antisemiter. Borde inte detta föranleda prövning av hans prästämbete i Svenska kyrkan? Nej, förklarade biskop Per Eckerdal till tidningen. På följdfrågan om det alls är förenligt att vara präst och nazist blev svaret från biskopen tystnad.

Eckerdal är inte ensam om denna tystnad. Det har velats hit och dit från kyrkans ledning och biskopar i frågan om prästers samröre med rasister. Därför var det befriande att höra tillträdande ärkebiskop Antje Jackelén i Ekots lördagsintervju då hon markerade att det inte går att förena att vara präst och Sverigedemokrat.

Frågan är vad dessa ord får för praktiska konsekvenser? Härom veckan skrev Helsingborgs Dagblad om två aktiva SD-politiker som läser teologi och avser bli präster i kyrkan. Huruvida de är antagna som prästkandidater i Lunds stift framgår inte. Skulle de kunna bli det?

Nu har Sverigedemokraterna själva uteslutit prästen Karlsson på grund av hans samröre med nazister och antisemiter. Det är pinsamt att SD har en tydligare policy än Svenska kyrkan i denna fråga.

Med kyrkans mörka historia i frågan om nazism och antisemitism borde det vara en självklarhet att den inte gör om sitt förödande misstag utan nu tydliggör var gränsen går. Det handlar inte om att utesluta medlemmar eller stigmatisera SD-väljare utan om att markera att kyrkans ämbetsinnehavare rimligen inte kan vara nazister.

I en tid när fascism och nazism är åter på frammarsch runtom i hela Europa och även i vårt land måste kyrkan vara en tydlig motståndskraft. Biskoparna kan inte fortsätta blunda.

Kyrkans trovärdighet står på spel.

7 kommentarer på “Biskoparna kan inte blunda längre

 1. Bengt Olof Dike skriver:

  Helle,

  jag återkommer igen till det tidigare temat och frågar Dig nu detta med anledning av texten ovan:
  -Kan kyrkans ämbetsinnehavare vara kommunister?
  -Anser Du att kyrkan också skall vara en tydlig motståndskraft mot kommunismen, precis som den skall vara det mot fascism och nazism. Frågorna kan enkelt besvaras med ja eller nej.

 2. olov sandegård skriver:

  Att klart och tydligt stå upp för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter bör vara ett minimikrav för att få vara ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan. Nazism, fascism, rasism, kommunism, nationalistisk och/eller etnisk chauvinism o.s.v. kan alla betraktas som våldsbejakande totalitära ideologier som inte hör hemma i ett kristet sammanhang.

 3. Peter T skriver:

  SvK utesluter inga medlemmar. Innesluter inte så många heller. Det är också ytterst få präster, om någon, som utesluts p.g.a. åsikter som har dålig överensstämmelse med bekännelseskrifterna. Finns det exempel på detta efter 1958?
  Avkragningarna av präster har mer att göra med det i mitt tycke otidsenliga uttrycket ”anseende” som är en subjektiv gummiparagraf.

  Jag kan personligen tycka att präster som offentligen ger uttryck för hat (”Därför hatar vi XXX”), rimligen och kristligen inte kan åtnutja mitt anseende.

  Hur länge ska biskoparna blunda för det hatet?

 4. Leif W. Östborg skriver:

  Det är egentligen befängt att präster överhuvudtaget kan vara partipolitiskt anslutna. Prästen kan inte binda sig i någon politisk fålla. Det leder alltid att prästen får felaktiga lojaliteter. Prästen är vigd för att tjäna Herren och hans kyrka/församling och måste kunna möta alla, oavsett politisk åskådning, och bygga förtroende. Alltså är det lika illa att vara socialdemokrat som moderat (och som sverigedemokrat). Dag Sandahl(Bloggardag) skriver mer om detta, men jag kan inte länka dit eftersom Dagens Seglora är allergiska mot honom och censurerar då!

 5. Bengt Olof Dike skriver:

  Peter T,

  Jag ber Dig att inte i denna ideologiska diskussion om olika totalitära läror dra in frågan om högkyrkliga prästers reaktion mot att vår kyrka för mer än femtio år sedan öppnade ämbetet för kvinnor och att manliga prästkandidater i dag skall kunna tjänstgöra tillsammans med kvinnor.

  Denna fråga och konsekvenserna för den lilla minoritet, som inte delar KO-reglerna har inte alls med den förstnämnda att göra.

 6. Maria Nilsson skriver:

  Helle skriver ” Det är pinsamt att SD har en tydligare policy än Svenska kyrkan i denna fråga”

  Tja det kan ju bero på att det är skillnad på föreningar, politiska partier och arbetsgivare i Sverige.

  Det krävs inte mycket för att bli utesluten från Sd men det drabbar ingen speciellt hårt heller.

  Svenska kyrkan som arbetsgivare har däremot att se till lagarna i landet och lagar som kringgärdar anställning och avskedande. Över de lagarna svävar de högre grundlagarna som ingen får sätta sig över även om man inte gillar dem.

  Vi har föreningsfrihet i Sverige, även åsikts och tryckfrihet det kan inge arbetsgivare göra någonting åt.

  Det finns regler för saklig grund i ett avskedande och att anställda har en viss politisk uppfattning får aldrig vara en saklig grund till avsked. Jag tycker det är horribelt att en annan präst inte känner till det och inte vill erkänna den lagen.

  Sen har man heller inte rätt att kalla en människa helt oförskyllt för att vara nazist det kallas för falsk tillvitelse, falsk ryktespridning medmera.

  Sånt ska vare sig en arbetsgivare eller präst syssla med.

 7. Mattias Irving skriver:

  Maria, prästen i fråga har ingen anställning som präst i SvK. Detta handlar således inte om ett ställningstagande som arbetsgivare, utan det handlar om att Domkapitlet är kyrkans etiska nämnd som ska säkerställa att präster agerar i enlighet med de etiska riktlinjer som finns.

Relaterade artiklar