Sedan Europaparlamentet röstade ja till förslaget om att införa kvotering till de börsnoterade bolagens styrelser om minst 40 % kvinnor, har det pågått en ljummen debatt, om det ens kan kallas debatt. Ylva Johansson (S), med flera, skrev en artikel i Aftonbladet (18/11) utan att få något svar.

Kvotering till styrelserna bra men inte tillräckligt

Julia BahnerSedan Europaparlamentet röstade ja till förslaget om att införa kvotering till de börsnoterade bolagens styrelser om minst 40 % kvinnor, har det pågått en ljummen debatt, om det ens kan kallas debatt. Ylva Johansson (S), med flera, skrev en artikel i Aftonbladet (18/11) utan att få något svar. Ebba Busch Thor (Kd) skrev i Expressen 27/11 om att kvotering leder till ökad ojämställdhet. Åsa Jernberg (Mp) svarar klokt men kort (Expressen 9/12) på varför Busch Thors argumentation om att kvotering ökar ojämlikheten är felaktig – det är bara att titta på tillgänglig statistik och forskning.

Själv undrar jag var helhetsperspektivet på jämställdhetsfrågorna är? Visst är kvotering ett nödvändigt steg, men långt ifrån tillräckligt. De ”könsroller som pådyvlas både män och kvinnor och som drabbar kvinnor såväl strukturellt som på individnivå”, som Jernberg skriver, måste åtgärdas med start på BB och hela vägen till hemtjänsten – och framförallt genom politiska åtgärder på strukturell nivå.

Individer kan aldrig ställas ansvariga för att ”välja” fel arbete (eller skola, eller hemtjänst för den delen) då detta inte är frivilliga val. För att kunna göra dessa val krävs att man kan sätta sig in i ekonomiska rapporter, jämföra olika verksamheter, osv, vilket kräver både tid och särskilda kunskaper. När dagens arbetslinje inte ens kan ge trygghet åt dem som har ett jobb finns knappast tid över för att välja mellan olika välfärdstjänster istället för att vara säker på att de alla erbjuder samma trygghet och kvalitet. Det är därför som retoriken om valfrihet ekar tomt i takt med att vi får ökade samhällsklyftor, kunskapsskillnader mellan skolan i förorten respektive innerstaden och frukterna av omsorgsbehövande äldres ”valfrihet” hamnar i skatteparadis.

Problemet med bristen på kvinnor (och andra som inte är vita, medelålders, heterosexuella män) i bolagsstyrelser, och i många andra verksamheters styrelser också för den delen, är mycket större än så. Det handlar om grundläggande värderingar som ständigt reproduceras i samhället. Synen på kvinnor och män måste förändras – och då inte så att kvinnor måste bli mer som männen (då skulle resultaten i grundskolan vara ännu sämre!), utan män måste bli mer som kvinnor, det vill säga ta mer ansvar för barn och hem.

Detta handlar om kunskap och inte om tyckande. Ojämställdheten är dokumenterade fakta, se till exempel SCB:s Lathund för jämställdhet. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor kan inte lösas med punktinsatser utan måste tas genom ett helhetsgrepp. Därför behövs genuspedagogik i förskola och skola, för all personal i människobehandlande arbeten såsom vård och omsorg, delad föräldraförsäkring, tuffare krav på arbetsgivare att arbeta mot diskriminering och ett förändrat uppdrag till Medlingsinstitutet att arbeta för jämställda löner genom att omfördela från manligt dominerade yrken till kvinnligt dominerade yrken.

Först genom omfattande strukturella förändringar kan vi förändra människors attityder, på samma sätt som sexköpslagen förändrade svenskarnas attityder till prostitution och gör dagens Sverige till en förebild i kampen mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet. Först då talar vi på allvar om jämställdhet som ”en fråga om värderingar och människosyn”, som Ebba Busch Thor skriver (dock som argument mot kvotering).

Vi i Fi vill inte heller att män och kvinnor ska ”reduceras till kön” och det är därför det behövs omfattande åtgärder att förändra dessa (van-)föreställningar. uppenbarligen fungerar det inte när Busch Thors ”kloka företagsägare” väljer styrelser med tanke på hur det ser ut i dagens styrelser. Det kommer ta 70 år innan vi får jämställda styrelser om det ska fortsätta i samma takt – så länge kan vi inte vänta!

Julia Bahner
Styrelseledamot Feministiskt initiativ, kandidat till Göteborgs kommun och riksdag.

2 kommentarer på “Kvotering till styrelserna bra men inte tillräckligt

  1. Fredrik Sjölin skriver:

    När jag ser på FI:s egen hemsida att ni är 15 personer i er egen styrelse varav EN enda man så tycker jag er generella kritik har en dubbelmoral. Jämställdhet börjar väl på hemmaplan?

  2. […] Hur som helst. Den första intressanta debatten jag fann var den om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, efter ett förslag i EU-parlamentet. Ebba Busch Thor (Kd) skrev en upprörd (min tolkning) artikel där hon menar att kvotering är symbolpolitik och inte verkligt jämställdhetsarbete eftersom ”Resultatet av kvotering blir en fördjupad ojämlikhet genom att könstillhörigheten slås fast som en merit”. Busch Thor tar upp fler intressanta misstolkningar av vad kvotering innebär, som bemöts bra av ÅsaJernberg (Mp) i en kort replik. Jag kände dock att politiska sakfrågor, som så ofta, inte diskuteras i sitt sammanhang. Visst driver Fi frågan om kvotering, men det är ju knappast lösningen på jämställdhetsproblemet. Så jag författade alltså ett svar, som Expressen dock inte var intresserade av ”just nu”. Det var dock Dagens seglora, så där ligger den uppe. […]