Så är vi då åter framme vid Luciadagen, ljusfesten som förenar många olika traditioner, både äldre och moderna. Luciafirandet har växt fram genom att element från olika tider och olika länder mötts och blandats.

Lucias budskap: Kvinnors rätt till sina kroppar

Hanna Stenström

Så är vi då åter framme vid Luciadagen, ljusfesten som förenar många olika traditioner, både äldre och moderna. Luciafirandet har växt fram genom att element från olika tider och olika länder mötts och blandats. Det svenska Luciafirandet – som också lär finnas i svenskspråkiga Finland – är något unikt svenskt som samtidigt är resultatet av kulturblandning. Så för det tänder vi idag våra ljus.

Det helgon som gav dagen dess namn, Lucia av Syrakusa, martyr vid 300-talets början, har en svag koppling till vårt luciafirande. Legenden kan bevara namnet och minnet av en kvinna som en gång fanns men utöver det är allt legend. Legenderna berättar dock om henne som en kvinna som levde i en verklighet som alltför många kvinnor känner, då och nu. Om Lucia berättas nämligen, som om flera andra kristna kvinnor från den tiden, de första att hon för sin tros skull valde bort det vanliga kvinnolivet med man och barn. Hon ville leva som jungfru med Kristus som andlig brudgum och ge sina ägodelar åt de fattiga. Detta kristna kvinnoideal kan diskuteras men det handlar ändå om en en kvinna som kräver respekt för sin kropps gränser, sina egna val, för sig själv som mer än sin sexuella, reproduktiva och omsorgsgivande förmåga. Låt oss idag tända våra ljus för alla kvinnors rätt till respekt för sina kroppar, sina övertygelser och sina livsval.

I en version av legenden blir Lucias tilltänkte make kränkt av hennes val och anger henne för myndigheterna under en förföljelse av kristna. Straffet, som hon undkom, var att sättas på bordell. Det finns tillräckligt med traditioner om hur kristna kvinnor straffades genom sexuella övergrepp eller fördes bort till prostitution för att vi ska kunna anta att detta var en del av kvinnors martyrskap under de första århundrandena. Det finns även texter av manliga teologer om hur dessa kvinnor ska bedömas moraliskt. Sexuella övergrepp mot kvinnor är verkliga än idag även om Lucias räddning från bordellen är legend. Låt oss därför tända våra ljus på Luciadagen för alla som lever i en verklighet av sexuella övergrepp och kränkningar.

I helgen som kommer tänder vi vårt tredje adventsljus. I kyrkorna minns vi Johannes Döparen, profeten som avrättades av en hotad kung. Denna söndag begravs Nelson Mandela. Låt oss på söndag därför tända ljus för att hedra och minnas dem som dött för det de trodde på men också Mandela och andra som fick leva för att försöka förverkliga det de trodde på, i en komplicerad verklighet utan garantier för att lyckas.

Så låt oss därför idag och i helgen tända ljus och därigenom hedra de döda. Men låt oss framförallt hedra dem genom att sedan släcka ljusen och vara människor som nu, inspirerade av minnen och av andras nu avslutade liv, går ut i verkligheter där människors värdighet och värde hotas. Går ut och själva gör det vi kan för att förändra dessa verkligheter – även om vi inte har garantier för att vi ska lyckas.

4 kommentarer på “Lucias budskap: Kvinnors rätt till sina kroppar

 1. Bengt Olof Dike skriver:

  Det är,veterligt, första gången som denna tolkning av Lucias budskap satts på pränt. Inryms för övrigt inte deN i en självklar respekt för människors värde och okränkbarhet?

  Jag undrar också, om Du med orden avser abortfrågan, där den fria aborten regelmässigt försvaras med just Dina ord? Men så enkel är den ju långtifrån, då det finns ännu ett (spirande) liv och ytterligare en person (mannen) med i bilden. Den etiska aspekten av abortfrågan blir därför lätt undanträngd av påståendet att abort handlar om kvinnans rätt till sin kropp. Tacksam för Din synpunkt!

  Slutligen bör vi med all rätt uppmärksamma lidandet för kvinnor runt om i världen, antingen detta rör sig om sexuella övergrepp eller konstant underordning och olika begränsningar, som exempelvis i den muslimska världen. För att inte tala om den under senare år accelererande förföljelsen av kristna medborgare i just ett antal muslimska stater.
  Här borde den svenska kvinnorörelsen unisont protestera och manifesterar sin solidaritet med sina förtryckta och plågade medsystrar – eller hur?

  BENGT OLOF DIKE

 2. Anders Gerdmar skriver:

  Hanna, tack för detta! Det finns knappast något vidrigare än dessa övergrepp! Och jag har inte kopplat Lucia till detta förut. Är själv engagerad in anti-traffickingorganisationen FreeThem.

 3. Hanna Stenström skriver:

  Till Anders Gerdmar: tack för responsen Anders!

 4. Hanna Stenström skriver:

  Till Bengt Olof Dike!

  Visst vet jag att ”kvinnans rätt till sin kropp” används för att försvara aborträtten och ja,
  jag är för vår nuvarande abortlag där kvinnan har rätt att själv fatta beslutet om fri, säker abort inom en viss tid av graviditeten. Det är det enda rimliga att kvinnan har sista ordet över något som kan påverkar henne så genomgripande på så många plan. Erfarenheten säger att alternativet till fri, säker, laglig abort är att kvinnor som inte kan köpa sig en sådan abort riskerar sina egna liv och sin fruktsamhet. För mig är det centralt att detta uttrycker tron att kvinnor kan och bör få vara moraliska subjekt i sina egna liv, som kan ta beslut som inte är okomplicerade men som måste tas. Därför kan jag själv väl tänka mig att samtidigt försvara vår nuvarande abortlag och stötta en enskild kvinna som av religiösa skäl inte vill göra abort men som pressas att göra det av sin man. Det är också respekt för kvinnan och tro på kvinnans moraliska förmåga. Samtidigt önskar jag att alla män som har heterosexuella relationer lär sig använda kondom tills de träffar en kvinna som de kan tala öppet med om livsavgörande beslut och handlingar samt tills de själva är beredda att bli fäder också i handling och sanning. Alternativt att män lär sig att hålla på sig, om de nu vill vara på riktigt säkra sidan, tills de träffar Den Rätta med vilken de kan ha en ömsesidigt förtroendefull relation där också ett oväntat barn är möjligt att ta emot. Det finns ingen motsättning mellan att försvara kvinnors reproduktiva rättigheter och de andra rättigheter du nämner.