Frimodig kyrka intar ståndpunkter som skulle förvandla Svenska kyrkan i grunden om de fick genomslag. En öppen folkkyrka skulle inskränkas till en klubb för de teologer som rätt uttolkar evangeliet, skriver Peter Englund.

Frimodig Kyrka allt annat än frimodiga

Frimodig kyrka intar ståndpunkter som skulle förvandla Svenska kyrkan i grunden om de fick genomslag. En öppen folkkyrka skulle inskränkas till en klubb för de teologer som rätt uttolkar evangeliet, skriver Peter Englund.

Snart går Svenska kyrkan till val, miljontals medlemmar har möjligheten att påverka hur kyrkan ska styras de kommande 4 åren. Vi vet av erfarenhet att det är få av de röstberättigande medlemmarna som verkligen ser detta som en möjlighet, majoriteten är dessvärre ointresserade av den inomkyrkliga demokratin. Detta är naturligtvis mycket bekymmersamt ur en rad olika aspekter, särskilt kyrkovalets demokratiska legitimitet samt den uppenbara risken att extrema politiska partier och kyrkopolitiska grupperingar kan få ett oproportionerligt stort inflytande i kyrkans demokratiska organ!

Eftersom det i princip inte förekommer någon offentlig debatt inför kyrkovalet blir det svårt med sakupplysningen om vad de politiska partierna och kyrkopolitiska grupperna vill. Det finns förstås avgörande skillnader mellan partier och mellan kyrkopolitiska grupper men två av dem skiljer sig från mängden och intar extrema ståndpunkter i avgörande frågor, detta är Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka.

Sverigedemokraternas ståndpunkter är tämligen kända, det finns inga avgörande skillnader mellan vad detta parti vill i politiken och i kyrkopolitiken, det är samma storvulna nationalism och främlingsfientlighet.
Men hur är det med den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka (FK)? Hur många känner till vad denna nomineringsgrupp vill?

I för kyrkan tre avgörande frågor intar FK ståndpunkter som om de fick genomslag, i grunden skulle omvandla Svenska kyrkan.

I sitt kyrkopolitiska program skriver FK bla att Svenska kyrkan inte ska viga samkönade par, att man vill öppna upp prästämbetet för kvinnoprästmotståndare (fast man döljer det genom att skriva ”försoning i ämbetsfrågan”), att inga mångreligiösa gudstjänster ska firas i kyrkans lokaler och kyrkans personal ska inte få medverka vid sådana gudstjänster. Som en parantes kan nämnas att FK och Sd här intar en likartad syn, Sd skriver i sin valplattform att kyrkan ska upphöra med att ”upplåta kyrkorummen till förkunnelse av icke-kristna religioner…”. Kan man här ana ett flöde av personer och tankegods mellan Sd och FK?

Det är inte svårt att utläsa vad för slags kyrka FK vill ha, det är en kyrka för de rättrogna, en angelägenhet för dem som vet att rätt uttolka evangeliet, dvs i enlighet med de teologiska strömningarna inom Frimodig kyrka.
En sådan snäv och inskränkt kyrka vill jag inte ha och jag tror att de flesta av kyrkans medlemmar inte heller vill det, stödet för samkönad vigsel samt ett prästämbete öppet för såväl män som kvinnor som erkänner giltigheten i varandras ämbete är grundmurad!

Dessutom tror jag det är ytterst få som ser det som problematiskt att en imam eller rabbin ber i kyrkan eller att en skulle präst be i en synagoga eller moské.

Jag hoppas på ett högt valdeltagande för då minskar möjligheten till ökat inflytande för Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka.

Jag hoppas att medlemmarna väljer partier eller nomineringsgrupper som ser med glädje och tillförsikt på framtiden och som i sann frimodighet berättar om evangelium – glädjebudskapet för nya generationer!

Peter Englund, präst

10 kommentarer på “Frimodig Kyrka allt annat än frimodiga

 1. Hej Peter!

  Jag skulle vilja bemöta tre saker i din text.

  För det första skriver du: ”Kan man här ana ett flöde av personer och tankegods mellan Sd och FK?” På vilka grunder anar du det? Du har konstaterat att SD och FK intar en liknande hållning i en ytterst liten kyrkopolitisk fråga. Jag skulle utan problem kunna räkna upp 5-6 frågor där Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tycker lika, det mest uppenbara exemplet skulle vara hur de båda tycker att det är en självklarhet att riksdagspartier engagerar sig i styret av den fristående Svenska kyrkan. Där intar Frimodig kyrka en diametralt motsatt åsikt. Kan man här ana ett flöde av personer och tankegods mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna? Hmm …

  Och på vilka grunder anar du ett flöde av personer mellan SD och FK? Ingenting i ditt resonemang stöder det, såvitt jag kan se.

  För det andra: Du skriver att vi vill ha en ”kyrka för de rättrogna, en angelägenhet för dem som vet att rätt uttolka evangeliet”. Vad i vårt program står det att det är det vi vill ha? På vilka grunder gör du den läsningen? Vi är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet. Helt naturligt har vi ett antal ståndpunkter av kyrkopolitisk och teologisk karaktär. Andra nomineringsgrupper har andra ståndpunkter. Det här är en självklarhet i ett demokratiskt sammanhang. Detta innebär naturligtvis inte att man vill slänga ut alla som inte tycker som en själv. För att göra en liknelse: Vänsterpartiet vill inte ha något femte jobbskatteavdrag som Moderaterna aviserat ska komma. Om Vänsterpartiet vinner valet så har de sagt att de vill avskaffa det femte jobbskatteavdraget. Innebär detta att de vill slänga ut alla moderater ur Sverige om de vinner valet? Nej, naturligtvis inte. Olika grupper har olika åsikter i olika frågor. Det innebär inte att man vill utestänga de som tycker annorlunda. Att du hävdar att vi i Frimodig kyrka skulle vilja detta är helt felaktigt och ett påhopp. Vad grundar du detta påhopp på?

  För det tredje: Vad gäller frågan om så kallade interreligiösa gudstjänster så är det inte en särskilt kontroversiell åsikt. Många kristna tror att Jesus är den enda vägen till frälsning. Då faller det sig ganska naturligt att inte fira gudstjänst tillsammans med andra religioner, eftersom en sådan interreligiös gudstjänst öppnar upp för en pluralistisk syn där man implicerar att alla religioner leder till frälsning. Sedan är det självklart så att Svenska kyrkan ska samarbeta med andra religioners företrädare på flera områden, och på flera sätt, men vi tycker inte att det ska ske genom gemensam gudstjänst.

  Vänligen
  Gabriel Fjellander, inspiratör Frimodig kyrka

 2. Anders Persson skriver:

  Jesus själv gör det exklusiva anspråk att vara den enda vägen till Gud. En interreligiös gudstjänst är därmed per definition uteslutet.
  Tack för att du gjorde mig uppmärksam på det här. Nu vet jag att jag ska rösta på Frimodig Kyrka.

 3. Anders Göranzon skriver:

  Hej Peter! Utifrån vad Du skriver gör jag följande slutledning:

  Utsaga 1 – Du skriver om Frimodig kyrka:
  ”Det är inte svårt att utläsa vad för slags kyrka FK vill ha, det är en kyrka för de rättrogna, en angelägenhet för dem som vet att rätt uttolka evangeliet, dvs i enlighet med de teologiska strömningarna inom Frimodig kyrka.”

  Utsaga 2 – vad tycker Peter Englund:
  ”Jag hoppas att medlemmarna väljer partier eller nomineringsgrupper som ser med glädje och tillförsikt på framtiden och som i sann frimodighet berättar om evangelium – glädjebudskapet för nya generationer!”

  Slutledningen skulle kunna bli (min formulering):
  Det är inte svårt att utläsa vad för slags kyrka Peter Englund vill ha, det är en kyrka för de rättrogna, en angelägenhet för dem som vet att rätt uttolka evangeliet, dvs i enlighet med de teologiska strömningar som Peter Englund rör sig inom.

  Och egentligen är väl det ganska självklart. Var och en vill väl ha en kyrka som stämmer överens med det sätt på vilket just den personen uttolkar evangeliet. Som ju helt klart har att göra med de teologiska strömningar hen rör sig inom.

  Men blir det därmed OK att använda ett begrepp som ”rättrogna”, som åtminstone i mina öron har en negativ klang?

  Det är helt OK att Du inte håller med Frimodig Kyrka. Det hade räckt att säga det och argumentera vidare i sakfrågan. Kopplingen till Sverigedemokraterna kändes krystad.

  Anders Göranzon
  Präst och universitetslektor, Sydafrika

 4. Johannes Leckström skriver:

  Gabriel Fjellanders motargument här är fullständigt övertygande. Peter Englund gör verkligen tre stora logiska hopp i sitt resonemang.

  Dessutom är det konstigt att försöka måla ut FRIMODIG KYRKA som de som stänger ute de som inte håller med om deras ”rätta uttolkning av evangelium”. Gör inte andra partier detta i lika hög utsträckning i så fall? Peter Englund slutar ju med att triumfalistiskt proklamera att hans ”rätta uttolkning” av evangelium skall gå segrande genom striden!

 5. Peter Englund skriver:

  Hej Gabriel, jag konstaterar i ditt svar att du inte ifrågasätter det jag skriver om er hållning i synen på samkörda vigsel, ämbetsfrågan och religionsdialogen. När det gäller det sistnämnda så är det inte som du skriver ”en ytterst liten kyrkopolitisk fråga” utan mycket viktig i ett mångreligiöst samhälle. Att bygga broar mellan religionerna är viktigt och att manifestera detta genom att fira gudstjänst tillsammans innebär på inga vis att man behöver göra avkall på sin egen religion. Inte eller innebär det någon risk för religionssynkretism som du hävdar. Ni vill med er politik förbjuda kyrkans anställda och församlingar att medverka och upplåta kyrkorummet för mångreligiösa gudstjänster eller för den delen att präst eller diakon medverkar vid sådana gudstjänster i mosken eller synagogan. Det verkar ju inte särskilt vidsynt…

  Samma när det gäller samkönad vigsel, det vill ni förbjuda och vi som vill viga samkönade par ska tydligen förbjudas att göra det? Det verkar inte särskilt vidsynt…

  När det gäller ämbetsfrågan så är den sedan länge avgjord även om ni inte vill erkänna det beslutet. Istället vill ni öppna upp ämbetet för kvinnoprästmotståndare på samtliga nivåer inom kyrkan.

  Vad gäller ett flöde av personer och tankegods mellan Sd och FK, så kan jag bara konstatera att ni hamnade på samma ståndpunkt vad det gäller religionsdialog. Det var kanske en slump? Inte vet jag, därav frågetecknet!

 6. […] Frimodig kyrka intar ståndpunkter som skulle förvandla Svenska kyrkan i grunden om de fick genomslag. En öppen folkkyrka skulle inskränkas till en klubb för de teologer som rätt uttolkar evangeliet, skriver Peter Englund.  […]

 7. Hej igen Peter!

  Vad fint att vi fick igång det här samtalet! Det är sådant här en kyrkovalrörelse ska fyllas av, tycker du inte? Du har nog i stora delar uppfattat vårt program rätt, tror jag, så det ser jag inget skäl att ifrågasätta.

  Jag håller verkligen med dig om att religionsdialog är väldigt viktigt i ett mångreligiöst samhälle, men inte att det med nödvändighet behöver ske genom sk. interreligiösa gudstjänster. Vi tycker inte att mångreligiösa gudstjänster ska genomföras i Svenska kyrkan, nej. Det är som sagt inget kontroversiellt inom kristenheten, utan är nog ur en ekumenisk synvinkel snarare regel än undantag. Vi kan ju konstatera att vi tycker olika på den här punkten. Och visst är det väl sådant här ett kyrkoval är till för, tydliggöra olika alternativ och sen får väljare avgöra? Jag tycker fortfarande inte att den här meningsskiljaktigheten berättigar att skriva att vi vill ha en ”snäv och inskränkt kyrka”. Tycker du verkligen det?

  Som jag skrev innan, det här är en valrörelse inom kyrkovalet. Det är helt naturligt att olika grupper tycker olika. Att då kasta sådana beskyllningar som du gör på oss tycker jag inte är så sjyst. Kan vi inte debattera på ett bättre sätt?

  Vad gäller din mening om SD och FK så skulle jag vilja hävda att du skrev som du gjorde för att koppla ihop oss med Sverigedemokraterna och med främlingsfientlighet. Det är ett lågt debattknep; guilt by association. Det finns inga belägg för att SD och FK har utbytt vare sig tankegods eller personer. Vill du fördjupa dig i ämnet, och det vore väl bra om du gjorde innan du skriver fler orättvisa anklagelser, så kan du läsa vad SR:s kyrkopolitiska expert säger i en intervju i Människor och tro på vår blogg: http://frimodigkyrka.se/manniskor-och-tro/ Han konstaterar att SD och Frimodig kyrka ligger väldigt långt ifrån varandra. Nu vet du det, om du nu inte visste innan.

  Vänligen
  Gabriel Fjellander

 8. Kjell, präst skriver:

  Peter!
  Jag håller med om det mesta du skriver, tycker dock att kopplingen SD/FK är onödig, den bygger bara på spekulationer. FK kan kritiseras utmärkt bra bara genom deras egna åsikter, utan att pådyvla dem SD:s.

 9. Peter Englund skriver:

  Gabriell, tyvärr är det ju alldeles för lite av diskussion och debatt inför kyrkovalet, viktiga åsiktsskillnader mellan de olika partierna och kyropolitiska grupperna lyfts sällan fram. Den kyrka ni i Frimodig kyrka vill ha, är enligt min mening snäv och inskränkt och jag att lyft fram tre tydliga exempel detta och det är FK:s inställning till samkönad vigsel, ämbetsfrågan och religionsdialog.

  För mig är det avgörande frågor med djup teologisk betydelse eftersom de handlar om hur vi lever evangelium som kyrka och hur vi möter människor. FK:s skrivningar är ganska hårda och drastiska i dessa frågor, det handlar om att ta bort möjligheten för samkönade par att vigas i kyrkan, att förbjuda kyrkans anställda att medverka vid interreligiösa gudstjänster och upplåta kyrkorummet för sådana gudstjänster, att åter öppan kyrkans ämbeten för kvinnoprästmotståndare. En sådan kyrka vill inte jag ha och jag är tämligen övertygad om att denna åsikt delas av många medlemmar.

  Tycker inte du att det är bekymmersamt att FK hamnar på samma linje som Sd i frågan om religionsdialog just med tanke på detta partis främlingsfientliga och islamofobiska hållning?

 10. Sven Andersson skriver:

  Visst kan man TYCKA olika, men frågan är:
  Vad säger Bibeln? Den kan man i viss mån
  TOLKA olika, och vem äger tolkningsrätten?
  Peter, Gabriel, Sv.Kyrkan eller världens
  kristenhet?? FK står väl närmast världens
  kristenhet och vill vara en del av den.