Varför är det inte fred på jorden? Vilka tjänar på krig, våld, vapen och konflikter? Om det var fred på jorden skulle den globala byn plötsligt få tillgångar att utplåna fattigdomen, minska energikonsumtionen (en timmes flygning med JAS drar lika mycket energi som flera hus på ett år) och minska miljöförstöringen. Bara NATO’s militärövningar i Norrland släpper ut massor med koldioxid, skrämmer renhjordar och bara när flygplan kraschar på Kebnekaise rapporterar media vad som händer.

Fred på jorden en fråga om att prioritera

Ann-Cathrin Jarl

Varför är det inte fred på jorden? Vilka tjänar på krig, våld, vapen och konflikter? Om det var fred på jorden skulle den globala byn plötsligt få tillgångar att utplåna fattigdomen, minska energikonsumtionen (en timmes flygning med JAS drar lika mycket energi som flera hus på ett år) och minska miljöförstöringen. Bara NATO’s militärövningar i Norrland släpper ut massor med koldioxid, skrämmer renhjordar och bara när flygplan kraschar på Kebnekaise rapporterar media vad som händer. Det militärindustriella komplexet ägnar sig åt mörkning av sin verksamhet och är skickliga på att få politiker att förstå att den inslagna vägen redan kostat så mycket att det vore kapitalförstöring att inte fortsätta.

Det är en logik som en treåring borde genomskåda. Handeln med vapen är helt klart mycket lönsam och stabil.

Mycket forskning och utveckling skulle kunna utvecklas för att bota sjukdomar, distribuera rent vatten, utbilda barn, bygga infrastruktur med mera. Det globala militärindustriella komplexet kostar omkring 1700 miljarder dollar om året. Rent vatten kostar 100 miljoner dollar. De fattigaste ländernas skuldsättning skulle kunna elimineras på fläcken. Sverige är globalt sett en liten spelare på den globala militära scenen men vår vapenexport är oproportionerligt hög –vi säljer krut och styrsystem och teknik till avancerade militärflyg.

Socialdemokraterna kämpar en hård inre strid mellan jobblinjen och fredslinjen. Alliansen är solklar, här skall det säljas vapen. Försöken att sälja JAS plan har inte varit framgångsrika men när det sker är det alltid under skandalösa omständigheter. Många politiker arbetar för att vi skall gå med i NATO – men ingen diskuterar vad det skulle kosta – det borde riksdagens utredningsinstitut utreda. Troligen skulle det betyda mångdubbla, dvs. mer än dubbelt så höga kostnader för det svenska försvaret.

Vi får aldrig glömma: Den 6 augusti för 68 år sedan fällde det amerikanska flygvapnet den första atombomben över Hiroshima. Detta är en dag som fredsrörelsen över hela världen har uppmärksammat med seminarier och protester och lyktnedsättning på vattendrag och andra aktioner. Den 9 augusti för 68 år sedan släppte USA nästa atombomb över Nagasaki. Av dessa två bomber dödades ca 200 000 människor. Lidandet som följde för dem som överlevde vare sig dom var skadade eller friska är och har varit enormt.

Japan hade förlorat kriget men USA valde att ändå släppa sina atomvapen. Kärnvapen är ett extremt förödande vapen med kraft att utplåna allt liv på jorden om alla kom till användning. Man skulle kunna utplåna mänskligt liv, natur och djur inte bara en gång utan 20 gånger, ungefär. Någon egentlig nedrustning av kärnvapen har ännu inte ägt rum.

Ansträngningarna att utveckla mekanismer som skulle gå in i konflikter innan våldet skapar totalt kaos har varit framgångsrika på många sätt. Det finns inom FN-systemet och inom den globala fredsrörelsen många skickliga krafter som arbetar för fredliga lösningar mellan länder och folk och inom länder. Men fredlig konfliktlösning är ingen prioriterad verksamhet, institutionerna på våra högskolor och universitet som sysslar med fredsforskning är totalt negligerbara ur resurssynpunkt jämfört med t.ex. de ekonomiska institutionerna.

FN-systemet är inte något lysande exempel på effektivitet, men dom är också underfinansierade och saknar resurser. Ekonomerna kunde väl också ägna sig åt fredsforskning. Bara tillsamman kan vi skapa fred på jorden.

1 kommentar på “Fred på jorden en fråga om att prioritera

  1. Erik Birath skriver:

    Tack, Ann-Cathrin! Det skall antingen treåringar eller statsstipendiater – pensionärer, om vi så vill – till för att komma med avslöjandet att kejsaren är naken!