Mycket skrivs det och sägs om vad Reinfeldt bör ta upp och säga till Obama: Guantanamo, NSA-övervakningen som hot mot demokrati, besattheten att straffa visselblåsare, drönare, dödsstraff mm. Klokt och vettigt, även om en och annan kommentator fått för sig att detta skulle vara odiplomatiskt.

Vad bör Obama säga till Reinfeldt?

Bernt Jonsson

Mycket skrivs det och sägs om vad Reinfeldt bör ta upp och säga till Obama: Guantanamo, NSA-övervakningen som hot mot demokrati, besattheten att straffa visselblåsare, drönare, dödsstraff mm. Klokt och vettigt, även om en och annan kommentator fått för sig att detta skulle vara odiplomatiskt. Om nu USA och Sverige faktiskt är goda vänner, så bör Sverige bevisa sin vänskap genom uppriktighet. 

Mycket skrivs det och sägs om vad Reinfeldt bör ta upp och säga till Obama: Guantanamo, NSA-övervakningen som hot mot demokrati, besattheten att straffa visselblåsare, drönare, dödsstraff mm. Klokt och vettigt, även om en och annan kommentator fått för sig att detta skulle vara odiplomatiskt.

Egendomligt. Om nu USA och Sverige faktiskt är så goda vänner, som fler än Bildt påstår, så bör Sverige bevisa sin vänskap genom uppriktighet. Håller inte vänskapen för kritik, är den inte mycket värd. Bara falska vänner stryker medhårs och prisar den andre, även när denne gör sig skyldig till klandervärda handlingar.

I ett läge, där amerikansk satir briljerar med ”Yes, we scan” och ”United Stasi of America”, bör Reinfeldt påminna om att demokratier behöver sina sanningssägare för att hålla sig friska. Det svider för stunden men är nyttigt på sikt. Därför borde Obama tacka Bradley Manning, Julian Assange och William Snowden för deras insatser till demokratins fromma. De har ju stått upp för en officiellt hyllad fredstida samhällsmoral. Demokratier behöver upplysta medborgare, och visselblåsarna har onekligen upplyst medborgarna. En medalj är väl det minsta de har rätt att förvänta sig?

Sen kunde Reinfeldt i gengäld lova att hjälpa till med avvecklingen av det Guantanamo som aldrig borde ha inrättats. Nog får han svenskarna med sig på ett löfte om att ta emot 10 av fångarna, som är så oskyldiga att de inte kan ställas inför rätta, inte ens inför en militärdomstol.

Visst, Guantanamo är USA:s eget fel (läs Bush), men i nöden prövas vännen, och nu hjälper det inte längre att skylla på Bush. Det är dags att bry sig om fångarna också. Om Sverige tar 10, borde Frankrike, Storbritannien och Tyskland kunna ta 40 var. Resten borde övriga EU kunna klara.

Sen Obama fått detta löfte, bör han känna sig fri att tala klarspråk med Reinfeldt. Främst gäller det klimatpolitiken, och att alliansregeringen (även socialdemokraterna) måste satsa hårdare på energisparande och förnyelsebar energi. Om inte rika Sverige förmår att göra detta, hur ska då de fattigare länderna få till stånd en omläggning av energipolitiken.

Den amerikanske ambassadörens lovprisning av Sveriges politik på det området bygger tyvärr på ett missförstånd. När Reinfeldt drev frågorna hårt i Köpenhamn 2009, gjorde han det inte som Sveriges statsminister utan som ordförande för EU. En annan era, en annan politik.

Som statsminister har han tappat miljöengagemanget. Så gör inte en sann USA-vän, när han ser, att presidenten söker slå in på en ny kurs för att frigöra landet från det stora oljeberoendet. Det krävs en kritisk massa av länder, som går före med en realistisk hållbarhetspolitik. Obama behöver i alldeles särskilt hög grad kunna peka på en internationell opinion och politik på grund av en osedvanligt motsträvig kongress. Den låter ju hellre järnvägsnätet och annan infrastruktur förfalla än röstar på hans förslag.

Som god vän skulle Obama också visa Reinfeldt, hur man vänder en ökande arbetslöshet och får den att minska. I stället för att som en kamrer i en familjeekonomi endast räkna på inkomster och utgifter, måste man i en samhällsekonomi även inkludera tillgångar, investeringar och deras produktivitet. Till dem kan man, ja – ofta och särskilt nu med låga räntor – bör man låna. Det har Obama gjort och skulle vilja göra än mer.

I fråga om energi och ekonomi bör han därför säga till Reinfeldt:

Gör som jag vill göra. Jag har problem med kongressen och dess republikanska talman Boehner. Det har inte du i fråga om riksdagen. Det är snarare den som har problem med dig och ditt parti. Det finns en majoritet för en radikalare svensk klimatpolitik och för en djärvare ekonomisk politik, men i likhet med Boehner vägrar du att släppa fram förslag, som du ogillar. Om du vill vara demokrat, lås då inte in de progressiva krafterna i en steril blockpolitik. Om du vågar låta bli!

PS. 1200 nya bosättarbostäder har Netanyaho & Co nu sagt ja till. En arrogans utan dess like. Reinfeldt bör fråga Obama, om han verkligen tror på fredssamtalen som någonting annat än ett israeliskt spel för gallerierna?

Kommentarsfältet är stängt.