Jag har varit ute i debatten och kritiserat Socialdemokratin för den usla hanteringen av Omar Mustafa-affären. Det är emellertid intressant att se hur avslöjanden om att en suppleant i partistyrelsen skulle ha medverkat till att bjuda in konferenstalare med antisemitiska åsikter skapar fullständig panik i socialdemokratin.

Kära läsare, tack för mig

Helle Klein

Jag har varit ute i debatten och kritiserat Socialdemokratin för den usla hanteringen av Omar Mustafa-affären. Det är emellertid intressant att se hur avslöjanden om att en suppleant i partistyrelsen skulle ha medverkat till att bjuda in konferenstalare med antisemitiska åsikter skapar fullständig panik i socialdemokratin.

I kyrkans värld är det annorlunda. Där kan en ersättare i kyrkans högsta ledning, kyrkostyrelsen, både medverka i en djupt islamofobisk och rasistisk tidning och med berått mod släppa fram antisemitiska kommentarer i sin blogg utan att någon reagerar. Denna präst och kyrkopolitiker kan dessutom använda ett språkbruk som när han på Dagens Nyheters fråga om vad han tycker om Seglora smedja/Dagens Seglora som avslöjat allt svarar: Jag älskar dem. Som en finne i röven på cykelsemester på Gotland.

Prästen Dag Sandahl, som det handlar om, har visst full sanktion både i sin partigruppering i kyrkomötet, Frimodig kyrka, liksom av kyrkostyrelse och biskopsmöte. Det är djupt bekymmersamt.

Dagens Nyheter har gjort det som Kyrkans tidning borde ha gjort för länge sedan, nämligen visa på vad det så kallade ”bråket” i kyrkan handlar om. Medan Kyrkans tidning släppt in den ena grundlösa anklagelsen efter det andra mot Seglora smedja (och konsekvent refuserar debattinlägg som försvarar Seglora smedja) berättar Dagens Nyheter om själva sakfrågan – nämligen att debatten handlar om synen på kyrkans förhållande till andra religioner, främst Islam, om den sk identitetsdebatten och om främlingsfientligheten. I grunden handlar det om teologi.

Vi som har avslöjat och ifrågasatt, när präster och företrädare för kyrkan medverkar till att sprida främlingsfientlighet och ge islamofoba krafter legitimitet, får höra att vi är bråkstakar med ”för högt tonläge”. Som om tigandet skulle vara ett alternativ inför rasismen och den oroväckande normaliseringen av Sverigedemokraterna som pågår. Den som läser och jämför vad som skrivs ser vilka som skriker och vilka som belägger med fakta.

När Dagens Nyheter uppmärksammar det hela förklarar ärkebiskop Anders Wejryd:

”Det är färgstarka personligheter. Det är en förklaring till tonläget.”

Jag betackar mig för att liknas vid herr Sandahl. Har aldrig någonsin använt ett sådant språkbruk. Det vore bra om biskoparna kunde engagera sig i sakfrågan i stället för att odla bilden av bråkiga präster.

Jag noterar dock att ärkebiskopen i intervjun i Dagens Nyheter markerar att kyrkan ska vara samhällsengagerad och säger: Vi ska synas i frågor om invandring, klimat och vapenhandel. De har direkt med människovärde att göra.

Det är utmärkt. Se då till att markera mot alla former av främlingsfientlighet och betona vikten av religionsdialog och diapraxis. Var tydlig också då det gäller prästers ansvar i kampen mot islamofobi och antisemitism, Wejryd. Markera att det inte går att vara präst och nazist eller vara präst och aktiv i Sverigedemokraterna.

Efter de senaste veckornas debatt i och utanför Kyrkans tidning blir det än tydligare att det behövs flera tidningsröster i Svenska kyrkans närhet. Jag är stolt över vår lilla nättidning som på kort tid blivit en betydelsefull arena för debatt och reflexion. Den har nu stadigt mellan 1000 och 1500 läsare varje dag och uppmärksammas långt utanför kyrkans väggar. Att högerextremister kallar oss för ”kyrkans Expo” gör oss glada. Vår tidning vill vara en tydlig röst för människovärdet när det återigen står på spel i Europa. Dagens Seglora fyller ett tomrum.

Förhoppningsvis inser kyrkostyrelsen också behovet av att inte låta Kyrkans tidning ensam styra debatten utan inrättar ett inomkyrkligt presstöd och på så sätt ger förutsättningar för många röster att höras i den angelägna debatten om kyrkans framtidsval och teologiska hållning.

I söndags avskedspredikade jag i Sofia kyrka. Från den 1:a maj är jag chefredaktör/VD för Dagens Arbete. Nu lämnar jag med varm hand över till min efterträdare, Arne Carlsson, som blir chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Seglora.

Tack alla läsare för ert engagemang. Tack alla skribenter för fantastiskt fint samarbete. Utan er vore Dagens Seglora inget. Jag kommer att dyka upp i spalterna som krönikör framöver.

Tack för mig så här långt.

4 kommentarer på “Kära läsare, tack för mig

 1. Irène Nordgren skriver:

  Tack Helle

  ”Förhoppningsvis inser kyrkostyrelsen också behovet av att inte låta Kyrkans tidning ensam styra debatten……..”

  Så sant som det är sagt.

  Jag håller med bilden av Seglora Smedja / Dagens Seglora som en vakthund som ska morra, skälla och visa tänderna när den redan på långt håll känner lukten av främlingsfientliga besökare.

  Uri Avnery den välkänd israeliske författaren, journalisten och fd medlemmen i Knesset – som även 1993 startat den politiskt oberoende israeliska fredsrörelsen Gush Shalom – publicerade nedanstående historia i samband med massakern i Norge för att väcka debatt kring frågan om dådet i Norge var en enstaka galnings verk utifrån att högerextremister i Europa och USA unisont tagit avstånd från galningen i Norge. ”Han hör inte till oss? ”

  Ett telefonsamtal via ”hell-phone” från Dr Joseph Goebbels till hans chef Adolf Hitler: ”Mein Führer” utropar Goebbels upphetsat ”nyheter från världen. Det tycks som om vi varit på rätt spår i alla fall. Anti-semitismen erövrar Europa!”
  ”Utmärkt” säger Führern. ”Det innebär slutet för judarna”
  ”Hmm…….nja …….inte riktigt mein Führer.” ”Vi verkar ha valt fel semiter. Våra arvtagare, de nya antisemiterna, kommer att utplåna araber och alla andra muslimer i Europa. När allt kommer omkring finns det många fler muslimer än judar att utrota” skrockar Goebbels.
  ”Men judarna då?” fortsätter Hitler envist.
  ”Du kommer inte att tro mig, de nya antisemiterna älskar Israel och den judiska staten – och Israel älskar dem!”

  // Irène

 2. Andreas Holmberg skriver:

  Intressant idé om ”inomkyrkligt presstöd”. Det borde då omfatta även Kyrka och Folk http://www.kyrkaochfolk.se/ som länge kämpat på som konkurrent till Kyrkans Tidning utan vare sej ”inomkyrkligt presstöd” eller stiftskollekter.

  Visst behövs komplement till KT. Refuserade debattartiklar har ju inte precis bara de ”vänsterradikala” råkat ut för. Samtidigt är ju KT den officiella kyrkotidningen – och någon slags ordning vill vi ju alla ha i en kyrka. Om vi ska vara ärliga. Vi dissar makten och dem som innehar den teologiska hegemonin – så länge vi inte har den själva.

 3. Andreas Holmberg skriver:

  F.ö. håller jag med Helle Klein att normaliseringen av Sverigedemokraterna fortfarande är ett problem, trots att odemokratiska högerpartier och revolutionära vänsterpartier tillåtits ”normaliseras” efterhand (i takt med en inre reformering eller inre normalisering). Och trots att det alltid torde vara ytterst vanskligt att i detalj fastslå vilka politiska sympatier som är förenliga med prästtjänst (i synnerhet så länge kyrkomötet domineras av just politiska partier, inklusive SD; får SD dominans i kyrkomötet, det Gud förbjude, kunde ju då V-präster förbjudas).

  Men ett lika stort problem är hur uppspårning och eliminering av foster med t.ex. Downs syndrom har normaliserats inom alla partier (se filmen ”Det rätta barnet”http://vimeo.com/37988851 och Hanne Kjöllers ”I doktor Mengeles fotspår” http://www.dn.se/ledare/signerat/fosterdiagnostik-i-doktor-mengeles-fotspar). Läran om alla människors lika värde – en rent religiös och vetenskapligt opåvisbar dogm! – hotas nu från fler håll än Sverigedemokraterna. Kan man vara präst och Folkpartist (som jag) om man inte bara accepterar Downs-aborter (även efter vecka 18!) utan också kritiserar eller t.o.m. vill förbjuda omskärelse av småpojkar (som förre FP-ledaren Bengt Westerberg)? Snacka om att sila mygg och svälja kameler, även om man inte som Göran Rosenberg associerar till en ”Judenrein”-strävan.

 4. Johan Blix skriver:

  Nog vet jag att det är högre i taket(åsiktsmässigt ) i SvKy än i SAP -kanske inte så konstigt? eftersom kyrkan rymmer medlemmar med sympatier från V till M. Men att ngn i Kyrkostyrelsen tydligt uttrycker antisemitism o medverkat i en islamofobisk tidning -är djupt allvarligt och -om det är sant- skall jag gärna medverka till att den personen inte längre har denna position. Jag läste det i ”Stocken”