Protesterna mot polisens vettlösa jakt mot papperslösa och det så kallade REVA-projektet fortsätter. I förra veckan skrev jag på ledarplats att det borde vara dags för ett a la 2005.

Kom igen nu, biskopar!

Helle Klein

Protesterna mot polisens vettlösa jakt mot papperslösa och det så kallade REVA-projektet fortsätter. I förra veckan skrev jag på ledarplats att det borde vara dags för ett nytt Påskupprop a la 2005. Den gången tog Sveriges Kristna Råd (SKR) och biskopar som KG Hammar, Caroline Krook mfl tilllsammans med folkrörelser och människorättsorganisationer initiativ till landsomfattande protester mot en inhuman flyktingpolitik. 150.000 namnunderskrifter överlämnades till dåvarande migrationsminister Barbro Holmberg. Riksdagen fattade senare beslut om amnesti som gav 17.000 flyktingar uppehållstillstånd.

Idén om ett nytt Påskupprop har spritt sig. Både tidningen Dagen och Sändaren har hakat på. I måndags uttalade sig SKR tillsammans med Sveriges Muslimska Råd och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd kritiskt mot REVA. Med tanke på att ärkebiskop Anders Wejryd är en av undertecknarna vore det inte alltför långtgående att tänka sig att Svenska kyrkans biskopar tar initiativ till ett nytt Påskupprop för att värna flyktingarna och markera när människovärdet står på spel.

I början av februari skrev biskop Jan-Olof Johansson i Växjö stift ett debattinlägg här på Dagens Seglora – Nu bildar vi nätverk för asylfrågor.

”Våra församlingar är forum för engagemang, där samlas människor som brinner för att göra gott för andra. Till oss vänder sig människor i nöd, oavsett bakgrund eller tro. Våra mötesplatser och gemenskaper är öppna och välkomnande – något som är grundläggande viktigt för många människor”, skrev biskop Johansson och berättade att Växjö stift tagit initiativ till nätverket ”Under regelverket” som tillsammans med andra aktörer i samhället vill värna ett bra mottagande av nyanlända till Sverige.

Det är ett angeläget initiativ och borde få en uppföljning i fler stift. Hur tänker de andra biskoparna? Vad gör Stockholms stift, Härnösands stift och Lunds stift exempelvis?

Efter att jag diskuterat REVA och idén om ett nytt påskupprop i radion i fredags morse hörde många församlingar av sig för att uttrycka sin tacksamhet för att Dagens Seglora driver dessa frågor. Flera berättade också om det fantastiska flyktingarbete som sker runtom i landets församlingar men också om motståndet från högerextremister och främlingsfientliga krafter. Många känner sig ensamma och utsatta i kampen och skulle behöva stöd från högre nivå i kyrkan.

I veckan inbjuder Svenska kyrkan på nationell nivå till seminarium om rasism. Projekt Människovärde som drivs av bland andra Svenska Kyrkans Unga satsar på ambassadörsutbildningar, där kyrkans anställda ska utbildas i antirasism. Det är utmärkt.

Men det är hög tid att kraftsamla som den viktiga opinionsbildare kyrkan är utåt. Inte minst för att vrida samhällsdebatten från inskränkthet till öppenhet. Det är mycket som står på spel i en tid då Sverigedemokraterna ökar i opinionen och fascismen går fram i hela Europa.

Hoppet finns i alla de människor som reagerar mot REVA. Just nu har över 4500 personer skrivit under uppropet som Dagens Seglora publicerade. Denna hoppets kraft måste kyrkan värna och knyta an till.

Den 20 mars samlas biskopsmötet i Stockholm. Må det bli starten på Påskuppropet 2013 – mot REVA och för en flyktingamnesti.

4 kommentarer på “Kom igen nu, biskopar!

  1. Karin Ranieli skriver:

    Ledsen, men det gör mig minst sagt illamående att läsa om detta nya påskupprop. Varje dag kan den som vill se och höra få rapporter om kristna som förföljs, trakasseras, fängslas och dödas för sin tros skull, och i vårt land utsätts konvertiter för olika sorters påtryckningar. Varför är ni vanligtvis så högljudda så fruktansvärt tysta? var finns engagemanget? Påskuppror? Tystnaden är skamlig och fyller mig med ilska och sorg.

  2. Helle Klein skriver:

    Till Karin R: Vad är det som säger att kampen för de papperslösa flyktingarna inte handlar om en kamp för flyktingar med kristen bakgrund?

  3. Karin Ranieli skriver:

    absolut ingenting! Vad jag är kritisk till är inte engagemang för en human flyktingpolitik utan den totala likgiltigheten för förföljda kristna i olika delar av världen, även i vårt eget land. KOnvertiter hotas av imamer, emn det får man inte låtsas om, man kan ju anklags för islamofobi. Dagligen utsätts kristna för brott p.g.a av sin tro, men när togs detta upp på olika fora? Det finns ett fint och starkt engagemang för utvisningshotade som rikerar förföljelse och till och med mord för sin kristna tros skull, men vad jag alltså efterlyser är att man någon gång skulle intressera sig för alla dem som i sina egna länder lever i livsfara för att de bekänner sig till Jesus Kristus.

  4. […] 6 mars skrev Helle Klein en ledare som uppmanade biskoparna att ta ansvar för den starka opinion som REVA väckt inom kyrkan. […]