Moder Teresa identifierade sig med de oönskade och oälskade. Hon blev själv en av dem.

Moder Teresa utmanar allas vår kallelse

Anna Karin Hammar

Moder Teresa identifierade sig med de oönskade och oälskade. Hon blev själv en av dem. I sitt mörker kunde hon inte känna Guds kärlek i sitt inre annat än genom mötet med de fattiga och med systrarna. Hon förstod med tiden att de fattiga i denna mening också fanns bakom husfasaderna i rika länder, skriver Anna Karin Hammar och låter Teresa bli en utmanande förebild för alla kristna.

Året var 1988. Jag var på en treveckorsresa i Indien och fick nåden att kunna mata någon av de döende i Calcutta och att träffa själva upprinnelsen till omsorgen, moder Teresa. Hon utstrålade som vanligt omvittnad glädje och delade ”fem-fingrars-evangeliet” med min indiska kollega Nirmala som var med på besöket. You-do-that-for-me, så säger Kristus, sa hon, och tryckte samtidigt med vart och ett av orden finger efter finger på Nirmalas hand. Att det var en återklang av Matteusevangeliets liknelse i det tjugofemte kapitlet om den yttersta domen, förstod jag först när jag läste hennes postumt utgivna självbiografi. Genom biografin förstod jag att hon refererade till Kristi ord om att vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta systrar och bröder, det har ni gjort för mig.

Moder Teresas kallelse från Kristus att tjäna de fattiga var stor och stark. Hon överväldigades av kraften i kallelsen och sa sitt ja och gav ett löfte att inte neka Kristus något. Det började med att hon reformerade ordensväsendet i Indien. Alla katolska ordnar hade dittills europeisk upprinnelse och levde på en medelklassnivå. Moder Teresa uppfattade kallelsen till total identifikation med de fattiga och med den utblottade, korsfäste, Kristus. Kristus ville betjänas i sitt lidande av indiska systrar, klädda i indiska kläder, i livsomständigheter som delade de fattigas villkor. Kärlekens missionärer kunde inte komma ovanifrån, bara från sidled.

Samtidigt fanns det en stark realism i tjänandet. Systrarna skulle inte utöva askes eller botgöringar utan äta bra och hålla sig friska och starka så att de kunde betjäna Kristus i de fattiga med leendets omsorg.

De brev till och från sina själasörjare som mot hennes vilja har publicerats i den postuma självbiografin vittnar om ett inre mörker. Hon förstod detta mörker så småningom som ett delande av Kristi lidanden. För henne var det en själens dunkla natt som varade i mer än fyrtio år.Det var ett kompakt inre mörker med upplevelse av Guds frånvaro som hon dag för dag överlämnade till Kristus för att kunna tjäna fattiga systrar och bröder med ett leende. Det enda som gav henne inre glädje var de fattiga själva och systrarna, som växte till i stora antal och spreds över världen.

Moder Teresa identifierade sig med de oönskade och oälskade. Hon blev själv en av dem. I sitt mörker kunde hon inte känna Guds kärlek i sitt inre annat än genom mötet med de fattiga och med systrarna. Hon förstod med tiden att de fattiga i denna mening också fanns bakom husfasaderna i rika länder.

Kan Svenska kyrkan och kristna i Sverige lära något av moder Teresa?

Helt säkert kommer hon med utmaningar.  Är en del av oss  beredda att lämna våra medelklassvanor för en djupare identifikation med fattiga systrar och bröder? Som förebild visar hon  tillbaka till Guds kallelse. Alla som är prästvigda före 1986 har lovat att tjäna de fattiga i sina prästvigningslöften liksom alla diakoner som nu vigs kallas att försvara de förtryckta. I dopet finns en hemlig kallelse att vara skapelsens präst, självkritikens profet och rättvisans kung. Ingen underdånig och allas tjänare.

Den kallelsen gäller ytterst alla människor, skapade och kallade att älska och att älskas.

 

 

 

 

 

2 kommentarer på “Moder Teresa utmanar allas vår kallelse

  1. Krister Janzon skriver:

    Tack Anna Karin, din text om och utifrån moder Teresa är verkligen en utmaning.

  2. Peter Ericsson skriver:

    DN skriver om att det finns mycket frågetecken kring henne som inte är så positiva.

    http://www.dn.se/nyheter/sverige/moder-teresas-helgongloria-pa-sned