Seglora smedja har sedan ett par år på olika sätt uppvaktat Kyrkokansliet i Uppsala för att påtala behovet av en rikstäckande större satsning för att bemöta en alltmer utbredd främlingsfientlighet i vårt land. Därför är det med tillfredsställelse vi nu konstaterar att att gå till handling.

Bättre sent än aldrig

Ewa Lindqvist Hotz

Seglora smedja har sedan ett par år på olika sätt uppvaktat Kyrkokansliet i Uppsala för att påtala behovet av en rikstäckande större satsning för att bemöta en alltmer utbredd främlingsfientlighet i vårt land. Därför är det med tillfredsställelse vi nu konstaterar att det äntligen är dags för kyrkan att gå till handling. Kyrkokansliet initierar ett projekt med ambassadörsutbildningar i antirasism tillsammans med Expo.

Runtom i landet finns många exempel på föredömligt lokalt arbete för flyktingar, integration och mellanmänsklig förståelse. Det är bra om man nu på nationell nivå samlar ihop och systematiserar denna rika kompetens. Nu behöver man göra motståndsteologi med utgångpunkt ur denna erfarenhet – en teologi för människovärdet mot främlingsfientligheten.

Vi behöver inte pråla med lånta fjädrar för att kunna hävda varje människas värde. Vi kan som kyrka ösa ur egna källor för att bemöta den växande främlingsfientligheten. Vår kallelse måste vara att gestalta kristen tro med ett språk som reflekterar samtiden och som går i dialog med vår tids mest brännande frågor.

För att tala med teologen Gustaf Wingren: Det viktigaste för kyrkan ligger utanför kyrkan. Detta är en bra påminnelse i tider av strukturomvandlingar och ärkebiskopsval, att allt detta endast är en infrastruktur för att uttrycka kärlek i världen. Formfrågorna tjusar vårt intresse och upptar debattspalterna, men det vore olyckligt om dessa tillåts skymma att slaget om verkligheten också har flyttat in i Svenska kyrkan.

Folkkyrkan har tyvärr alltför länge utgjort en parlamentarisk plattform för Sverigedemokraterna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att bilda motkraft.

Vi har tidigare pekat på det goda initiativ som fackföreningsrörelsen tagit när LO nu utbildar sina förtroendevalda tillsammans med Expo i antirasism. Hembygdsrörelsen är också en god förebild. Den har vidtagit åtgärder för att undgå att kidnappas av högerextrema krafter med nationalistisk agenda.

Det är hög tid att kyrkan låter sig inspireras. Det räcker inte med att stå upp för en generös flyktingspolitik. Nu handlar det också om att med förankring i evangeliets radikala jämlikhetsbudskap argumentera för vår sak i en tid av växande islamofobi och antisemitism.

 

 

1 kommentar på “Bättre sent än aldrig

  1. Bo Rydén skriver:

    Så EXPO är förankrade i evangeliet?

    Det hade jag ingen aaaaaning om…