Alltsedan Hillary Clintons besök i Burma har antalet västerländska turister i landet ökat dramatiskt. Den amerikanska utrikesministerns historiska visit hösten 2011 uppfattades av en hel värld som ett moraliskt kvitto på att de blygsamma men omvälvande initiativ i riktning mot öppenhet och demokrati som militärregimen, ökänd för sin slutenhet och repressivitet, tagit tidigare samma  år kunde tas på allvar.

Turismen i Burma inte oproblematisk

Ewa Lindqvist Hotz

Alltsedan Hillary Clintons besök i Burma har antalet västerländska turister i landet ökat dramatiskt. Den amerikanska utrikesministerns historiska visit hösten 2011 uppfattades av en hel värld som ett moraliskt kvitto på att de blygsamma men omvälvande initiativ i riktning mot öppenhet och demokrati som militärregimen, ökänd för sin slutenhet och repressivitet, tagit tidigare samma  år kunde tas på allvar.

Bilderna från oppositionsledaren Aung San Suu Kyis och Hillary Clintons kärvänliga samtal blev tillsammans med upphävandet av de internationella sanktionerna mot landet avgörande signaler om att det blivit möjligt möjligt att resa till Burma med gott  samvete.

Vid mitt första besök i landet (januari 2008) var västerlänningar ett ovanligt  inslag i gatubilden. Många av hotellen gapade tomma.

Idag är situationen helt annorlunda. Under högsäsong är det numera svårt att hitta hotellrum till rimligt pris. Förutom engelska är andra europeiska språk franska, italienska och till och med svenska vanligt förekommande i downtown Rangoon. Flera svenska resebolag bidrar till  det ökande inflödet av turister. Ryktet säger dessutom att en av de svenska charterdrakarna projekterar för storskalig svensk turism till resmål längs den Burmesiska kusten.

Med tanke på att hundratusentals svenskar varje år drar till Thailand, är en sådan  satsning, från en ekonomisk-strategisk synvinkel sett, klockren.Men från en medmänsklig utgångpunkt får den nymornade massturismen till Burma flera varningsklockor att ringa. Trots  turistindustrins uppenbara fördelar för många burmeser i  form av arbetstillfällen och ökade inkomstmöjligheter, kan en resa till Burma än så länge inte likställas med en chartertrip till Kanarieöarna.

Om man vill resa till Burma utan att tumma på alltför många grundläggande medmänskliga principer är kunskap A och O. Trots alla positiva steg i riktning mot öppenhet och demokrati, är fortfarande våld och allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter fortfarande vardag i Burma. De stora  och exklusiva hotellkomplex som nu växer upp på de platser dit turisterna söker sig indikerar också att de mesta av intäkterna från turismen kommer att gå till den ekonomiska oligarkliknande elit som äger all mark och står regimen mycket nära.

Även om den här typen av förhållanden sällan skildras i svensk media, kan ingen som reser som turist till Burma frånsäga sig det särskilda ansvar som varje dags vistelse i landet ställer hen inför.

”På en demokratiskala mellan ett och tio börjar Burma att närma sig ett” sa Aung San Suu Kyi nyligen i en intervju. Varje burmaresenär har därför ett moraliskt ansvar att se bortom den välputsade kulissen av utveckling  och stabilitet som både marknaden ocTurih den burmesiska regimen vill upprätthålla. En början för den som vill veta mer om landet   kan vara att gå in på Burmakommitténs hemsida.

Burma är ett fantastiskt spännande land att resa i. Den vidunderligt vacka naturen – havet och bergen – tillsammans med den historiska,  kulturella och religiösa rikedom slår det mesta. Men den  positiva utveckling som tog sin början strax före Hillary Clintons besök hösten 2011 är inte odelat vacker. Till den bör vi förhålla oss med stor vaksamhet och besinna vårt eget ansvar att inte alltför stor del av resekassan hamnar i regeringstrogna krafters fickor.

 

Kommentarsfältet är stängt.