Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ledarskribenter
Krönikörer
Ledare

Den skamlösa nyheten om hur världens rika utnyttjar det gemensamma samhällsbygget, men smiter från notan/skatten är också berättelsen om hur vi vänjer oss. Vi slutar till exempel att tala om skatteflykt och låter advokaterna kalla det skatteplanering och stolt deklarera att de inte gör något olagligt. Men den skatteflykt som de rikaste i världen planerar utgör ett hot mot vår gemensamma globala välfärd och drabbar fattiga människor i utvecklingsländer hårdast. Det är att stjäla ur tiggarnas muggar. På tio år har har utvecklingsländer förlorat 7800 miljarder dollar på olaglig skatteflykt. Långt mer än det samlade biståndet till samma länder, skriver Arne Carlsson.

Ledare

Som de flesta konspirationsteorier håller Timbrorapporten ”Omvägen om Gud” inte måttet vid en närmare granskning och drabbar därför i första hand sina upphovsmän med ett minskat förtroende.
I vår tid får religion, politik, teologi och filosofi alltmer med varandra att göra och då är det olyckligt att dessa viktiga frågor komprometteras genom att författarna misstänkliggör aktörernas avsikter, skriver Arne Carlsson.

Ledare

Sverige har förts allt närmare militäralliansen Nato genom en rad beslut. Dessutom har, på den förra regeringens uppdrag, ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd undertecknats den 4 september 2014. Detta är ett av de mest betydande stegen i Sveriges successiva närmande till Nato som har skett utan parlamentarisk utredning och folkligt stöd.

Därför befinner vi oss just nu i ett läge där kyrkan och politiskt obundna folkrörelser har en ytterst viktig roll att fylla, skriver Arne Carlsson.

Ledare

Folken väljer sina representanter och deras främsta uppgift i FN systemet är att skapa fred. Och det verkar nästan omöjligt att åstadkomma.. Ändå är FN systemet det viktigaste instrument vi har för internationellt arbete, skriver Ann Chatrin Jarl.

Ledare

Goda skäl talar för att Sverige istället för medlemskap i NATO ska återvända till fredsängelns roll i den globala gemenskapen. Vi bör för fredens skull säga nej till värdlandsavtalet med NATO och återupprätta alliansfriheten. Visserligen har vi ryckt många fjädrar ur den tilltufsade fredsängelns skrud men inte värre än det går att få henne flygfärdig igen. Ett fjärmande från NATO´s krigspolitik skulle ge Sverige möjlighet att behålla en beprövad alliansfri utrikespolitik och medverka till att stabilisera läget i Östersjöområdet.

Ledare

När Jimmy Åkeson lite föraktfullt kallade de demokratiska partiernas gemensamma möte för ett ”väckelsemöte” så hade han rätt. Det var ett möte för att  tänka nytt och tänka framåt. I väckelserörelsen stod ”omvändelsen” i centrum. Det grekiska ordet för omvändelse är ”metanoia” som betyder ”öppna hjärtat”, ”ändra ert sätt att tänka”.

Det går verkligen en väckelserörelse genom Europa som organiserar sig för att ta emot flyende människor i nöd. Denna spontana rörelse är synlig vid tågstationer, färjelägen och gränsövergångar.

Ledare

Åsa Romsons liknelse mellan flyktingkatastrofen på Medelhavet och Auschwitz har som förväntat väckt starka reaktioner. Men liknelser kan förstås på många olika nivåer, skriver Mattias Irving.

Ledare

När kristen tro får rasistiska och diskriminerande övertoner måste vi agera. Andliga övergrepp hör inte hemma i vår tid, skriver Helena Myrstener.

Ledare

KD:s nya partiledare Ebba Busch Thor påstår att starka stater föder likgilthet hos folket, en form av ondska. Men ondskan är de stängda gränserna och staternas egen likgilthet, skriver Hanna Stenström.

Ledare

Medelhavet har blivit en massgrav. Den europé som inte har dåligt samvete, som inte känner skam och skuld över vad som sker vid EUs gränser, måste leva i förnekelse, skriver Peter Lööv Roos.