Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Ylva Liljeholm

Ylva Liljeholm

Ylva Liljeholm är journalist och arbetar som samordnare för ungas filmskapande på Film på Gotland. Ylva har under flera år deltagit som Svenska kyrkans representant i olika jurys på filmfestivaler i Europa, och skriver filmhandledningar för bland annat Svenska filminstitutet och Svenska kyrkan. Ylva är också en spanare på Seglora smedja.

Nu är tid för de svåra filmerna

Krönika

Orkar vi ta emot den känslomässiga chock en välgjord film om övergrepp kan ge? Många värjer sig, men då missar vi filmskaparens ärende, skriver Ylva Liljeholm.

Större utbud ger bättre film

Kultur

Det finns en stor risk att vi i framtiden får nöja oss med de bredare kommersiella filmerna, medan art house får stå tillbaka, skriver Ylva Liljeholm.

Prata om människovärdet

Krönika

Tusentals elever har fått se ”Schindlers list” som skolbio för att få en förståelse för andra världskriget och förintelsen. ”12 years a slave” skulle kunna fungera på samma sätt som avstamp för diskussioner om människovärde och ondskans strukturer skriver Ylva Lindholm.

Bräcklig dröm om perfekt kärlek

Krönika

Tvåsamhetens invanda mönster skildras träffsäkert i en filmtrilogi av Linklater. Där finns både attraktionen och avståndet. Där studeras bräckligheten i den romantiska kärleken. Men kärlek, och vänskap, kan se ut på betydligt flera sätt än vi vant oss vid att se på film, skriver Ylva Liljeholm.

Punken danar och minnet bedrar

Krönika

Mia Engberg är i all tysthet en av våra modigaste regissörer, skriver Ylva Liljeholm.

Den nya skolan ett svek mot de unga

Krönika

Filmen Såret i ditt hjärta handlar om mobbning och är gjord av elever som är vana vid att bli misstrodda. Vi måste på allvar börja diskutera vilken slags skola vi ska ha i Sverige. Alla kan prestera och finna något de vill göra, men då måste vi börja med att tro på dem, skriver Ylva Liljeholm.

Kitsch för oss inte närmare Monica

Krönika

”Monica Z” är en ny svensk film med manus av Peter Birro om den folkkära sångerskan Monica Zetterlund. Privat präglades hennes tillvaro ofta av kriser och alkoholproblem, men filmen blir bara kitschig, fantasilös och endimensionellt amatörpsykologisk när den ska utforska de svårare delarna av hennes liv, skriver Ylva Liljeholm.

Namnen som avslöjar filmsverige

Krönika

Ylva är ett av namnen som är gångbara i film- och kultursverige. Men det går bra med nästan vilket typiskt svenskklingande namn som helst, visar Ylva Liljeholm. I en stor genomgång av filmsverige är den dominansen närmast total.

Fokus på barnen i Cannes-aktuell film

Krönika

Barns känsloliv kan liknas vid filmens klippning, anser den irländska filmaren Mark Cousins. Men hur mycket kan man generalisera om barn och hur de fungerar, undrar Ylva Liljeholm.

Ta större ansvar, män i filmvärlden

Krönika

Världen blir en bättre plats om den är jämställd. Men mäns röster behövs också i kampen för jämställdheten, inte minst i filmens värld, skriver Ylva Liljeholm.

Klassfrågorna tar åter plats på vita duken

Kultur

Verkligheten speglas ibland allra bäst genom fiktionen och många av både 00-talets och de senaste årens spelfilmer låter klassperspektivet ta plats i sina historier, skriver Ylva Liljeholm.

Abdullah ger hopp om framtiden

Kultur

Pojken Abdullah ger hopp om framtiden. Han vet intuitivt det pappan och Iqbal inte har förstått – att ett jämlikt och jämställt samhälle också är positivt för mannen. ”Den gröna cykeln” kommer säkert att uppfattas som provocerande av ett antal konservativa män. Men om de tittar lite noggrannare och med öppna sinnen kommer de att märka att det inte är männen som står på de anklagades bänk utan systemet i sig, skriver Ylva Liljeholm som fortsätter att reflektera över den Saudiarabiska filmen ”Den gröna cykeln”.

Saudiskt kvinnoförtryck exponeras i ny film

Kultur

”Den gröna cykeln” är en saudiarabisk film som blottlägger den kvinnoförtryckande kulturen och de mekanismer som får kvinnor att vända sig mot varandra istället för att stå enade i kampen mot patriarkatet. -Se den.

Filmavtalet går från dåligt till sämre

Krönika

Debutanter och oberoende filmare göre sig icke besvär, det är filminstitutets nya hållning i reglerna för produktionsstöd till svensk film. Upprördheten är stor bland filmarna, skriver Ylva Liljeholm.

Unga, arbetslösa och indignerade

Krönika

Människors förmågor tas inte tillvara och värderas inte efter vad de faktiskt gör. Vi slösar med arbetskraft och människovärde precis som med så mycket annat här på jorden, skriver Ylva Liljeholm.

”Amour” fångar fasan i att vara utlämnad

Kultur

I filmen Amour skildrar Michael Haneke åldrandet och döden utifrån den tvetydiga kärlekens perspektiv, och inte utifrån ensamheten. Vilken rätt har vi att leka Gud med andras liv och död, frågar filmskribenten Ylva Liljeholm, och vilket ansvar har vi gentemot den som lider i livets slut?