Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Irène Nordgren

Irène Nordgren

Iréne Nordgren är leg. psykoterapeut, progressiv katolik och har skrivit och debatterat i många frågor om katolicismen i Sverige.

Lovande med öppen konflikt inför familjesynoden

Krönika

Den pågående katolska familjesynoden innebär många utmaningar. För första gången råder öppen konflikt mellan kardinaler i viktiga frågor om äktenskap och familjebildning. Det vittnar samtidigt om en ökad transparens, men också om de problem som faktiskt finns, skriver Irène Nordgren.

Plötsligt tolkas lagen till nazisternas fördel

Krönika

Statsministern, justitieministern och alla ansvariga poliser står plötsligt handfallna inför lagen. Nazisterna måste få demonstrera. Men lagen har inte förändrats sedan den tiden då nazistdemonstrationer belades med hårda restriktioner, skriver Irène Nordgren.

Demokrati och sionism inkompatibla ideologier

Krönika

En ideologi som inte tar hänsyn till folkrätten kan aldrig jämkas med en sant demokratisk samhällsordning, skriver Irène Nordgren.

Jämställdhet motgift mot fascismen

Krönika

Efter Uppdrag gransknings avslöjande om homofobi inom Svenska kyrkan är det viktigt att påminna sig om att det ser likadant ut även på andra håll. Katolska kyrkans ständiga stöd för fascister och sexister rimmar illa med kärleksbudskapet, skriver Irène Nordgren.

Helgon som vapen i kyrkopolitiken

Krönika

Helgonförklaringar som inte strikt talat är nödvändiga riskerar att bli ett vapen i kyrkopolitiska strävanden, både i Stockholm och i Rom, skriver Irène Nordgren apropå helgonförklaringen av förre påven Johannes Paulus II.

”E pur si muove”

Krönika

Hur mycket somliga än försöker att bromsa in så händer det faktiskt något i den katolska kyrkan, skriver Irène Nordgren.

Evangelikala bär ansvar för Ugandas antigaylag

Krönika

Jo, Elisabeth Sandlund. Visst bär evangelikala krafter ett tydligt ansvar för Ugandas nya antigaylag, skriver Irène Nordgren.

Heliga Stolen vill värna om barn även efter födelsen

Essä

Ekumenik är en svår konst som handlar om att inte alltid själv begära tolkningsföreträdet. Men genom historien och fram till idag har katolska kyrkan varit duktig på att bolla med sina titlar och sina ansvarsområden, för att kunna driva den agenda som har passat maktens män bäst, skriver Irène Nordgren.

Gärna starka kvinnor – om de är döda

Krönika

Påve Franciskus har redan blivit utnämnd till Årets personlighet, bara nio månader efter att han tillträdde. Men kvinnosynen står kvar och stampar, skriver Irène Nordgren.

Männen strider hårt för makten över kyrkan

Krönika

Ingen kristen trosbekännelse innehåller något ställningstagande eller några formuleringar om varken kvinnliga ämbetstagare eller homosexuella. Förmodligen för att dessa frågor har föga med tron på Guds existens att göra. Ändå strider männen ännu hårt för att hålla kvinnor utanför, skriver Irène Nordgren.

”Den rena läran” är en historia om blodspillan

Krönika

2000 års kristen kyrkohistoria visar att det alltid i kristendomens historia funnits stridigheter och åsiktsmotsättningar, skriver Irêne Nordgren.

Ska ”svarte påven” ge Vatikanen en Extreme makeover?

Krönika

Är det en vatikansk vår vi skådar, när påve Franciskus ger en intervju som redan betraktas som ett paradigmskifte? Grunden har funnits på plats länge, skriver Irène Nordgren.

Dags för transparens i Katolska kyrkan

Krönika

Katolska kyrkan har alltid förändrats med tiden. Det som förr var förbud är idag praxis. På världsungdomsdagen uppmanade påve Franciskus biskopar och präster att inte infantilisera lekfolket. Det är ett budskap som katolska kyrkan i Sverige borde ta fasta på, skriver Irène Nordgren.