Kärlek och kritik är det ordpar som vi valt för att beskriva den publicistiska linje som vi vill driva i vår nättidning. Dagens Seglora har skapats ur övertygelsen att skrivande hjälper till att bredda, pröva och fördjupa tankar om tro i ljuset av samtidens brännande frågor.

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Anders Jonåker är doktorand i Kyrkovetenskap vid teologiska fakulteten i Uppsala, knuten till Teologiska Högskolan Stockholm, och skriver en avhandling om Kyrkan i sekulariseringen utifrån Dietrich Bonhoeffers teologi.

Vårens subtila skönhet inspirerar vår teologi

Krönika

I vårens överflöd är det lätt att glömma de subtila skönhetsyttringarna. Anders Jonåker skriver om hur våren är en särskild situation som berikar vår teologiska reflektion.

Dubbla måttstockar när troende kritiseras

Krönika

Omar Mustafa fick avgå för att verkligheten och ideologin måste sammanfalla på andra sätt i religion än i politik, skriver Anders Jonåker. I vanliga fall betraktas det som oproblematiskt att man har en ideologi och en verklighet, att de inte sammanfaller men att verksamheten är ett pågående arbete i rätt riktning. Men när det kommer till religion är det av någon outgrundlig anledning helt annorlunda.

En teologi för brustna städers människor

Krönika

Städernas skenbara säkerhet blottas när något går fel, i trafiken eller i elförsörjningen. När samhället är utsatt, liksom människan i alla sina relationer, finns det en plats där många olika människor från diverse utgångspunkter och livsvillkor kommer för att med en mänsklighet samlas runt ett och samma bord, skriver Anders Jonåker.

Betong, bröd, vin och ett rosa hus

Krönika

Att staden är en ständigt pågående byggnadsarbetsplats är något som Per Anders Fogelström upprepande återkommer till. Staden blir liksom aldrig färdig. Men det måste vara möjligt att leva i staden. Vi måste tänka på vattenhålen för själen, och bygga för framtiden, skriver Anders Jonåker. Då kan staden vara en plats för den mänsklighet vi alla längtar efter.

Gamla böcker och ny livstydning

Krönika

En bok minns jag som särskilt viktig. Men det var väldigt länge sedan. Jim Wallis bok Ett nytt sätt att leva. Boken hade stått längst in någonstans och på senare år blivit något styvmoderligt behandlad. På gränsen till Myrorna. Ändå hade jag inte kunnat skiljas från den, skriver Anders Jonåker som botaniserar bland sina gamla böcker i samband med en flytt. I samband med att man flyttar ges livet ofta nya möjligheter.

Konservatism är inte lösningen för kyrkan

Krönika

Utvecklingen från bokstavstro har på sina håll gått rasande fort. I USA krymper den evangelikala rörelsen för varje år, skriver Anders Jonåker.

Julkrubba i ruinerna

Krönika

För teologen Dietrich Bonhoeffer blev krubban ett ljus som berättade om en frihet som var helst den lyser för människan, spränger ensamhetens, våldets och utsatthetens gränser, skriver doktoranden i kyrkovetenskap, Anders Jonåker, i en adventskrönika.