För katoliker i Sverige var det en historisk händelse att en katolik för första gången efter reformationen "predikar" från predikstolen under en gudstjänst i Storkyrkan dvs i  ett högtidligt officiellt svenskkyrkligt sammanhang och håller högtidstalet i samband med Riksmötets öppnande 2017.  Att denna katolik tillika var kvinna och tillika ordenssyster gjorde inte händelsen mindre uppseendeväckande och historisk.

Riksmötets öppnande

Irène Nordgren

För katoliker i Sverige var det en historisk händelse att en katolik för första gången efter reformationen ”predikar” från predikstolen under en gudstjänst i Storkyrkan dvs i  ett högtidligt officiellt svenskkyrkligt sammanhang och håller högtidstalet i samband med Riksmötets öppnande 2017.  Att denna katolik tillika var kvinna och tillika ordenssyster gjorde inte händelsen mindre uppseendeväckande och historisk.  

Den kompakta tystnaden i katolska media typ Signum blev  därför  extra iögonfallande och extra sorgligt för mig som ekumeniskt sinnad katolsk kvinna.

Genom att lysa med sin frånvaro i den svenska nyhetsrapporteringen  gav Signum utrymme för spekulationer. Ämnet för predikarsyster Madeleine Fredells högtidstal  var mångfald och flyktingar och deras utsatthet – ett tema som Signumbloggens inflytelserike medarbetare  f d ordföranden i MUF och tillika numera jesuiten och blivande prästen, Thomas Idergard särskilt och ofta visat intresse för, men då utifrån en  diametralt motsatt ståndpunkt i själva sakfrågan än syster Madeleine.  

Thomas Idergard har oemotsagd fått framföra sin uppfattning  i sina Signumtexter och i olika offentliga debatter där han presenteras som katolsk representant. Att Signum underlät att överhuvudtaget rapportera om händelsen i Storkyrkan i sitt nyhetsflöde blev därför ett allvarligt observandum som jag vill uppmärksamma.   Uppenbart är att Signums tystnad  är ett sätt att markera något. Vad  är upp till var och en att avgöra.  

Min tolkning är att Signum uppfattar syster Madeleines budskap som ett partipolitiskt inlägg –  trots att det går hand i hand  med det budskap som påve Franciskus förkunnar – men som Signum inte delar och därför maktfullkomligt vägrar att överhuvudtaget  rapportera om vare sig själva händelsen i Storkyrkan eller det budskap som där framfördes.

Jag kan inte annat än att tolka  Signums nyhetscensur  som ett partipolitiskt agerande styrt av dess inflytelserike medarbetare f d ordföranden i Moderaternas Ungdomsförbund Thomas Idergard – vars moderata ränder inte gått ur bara för att han omskolat sig till jesuit och skapat sig en politisk arena inom katolska kyrkans hägn.  

Om partipolitik inte ska inte främjas varken inom  svenska eller katolska kyrkan  blir det bekymmersamt om det bara är politik som avviker från fd ordföranden i MUF som dissas som partipolitiska ståndpunkter.

Bekymmersamt blir det också när ledarskribenten på Dagens Nyheter, Erik Helmerson (själv katolik) i samma anda som Thomas Idergard, har återkommande synpunkter på tingens ordning inom Svenska kyrkan. En kyrka som han lämnat för den katolska kyrkan, vars  toppstyrda, hierarkiska och starkt patriarkala struktur aldrig tycks föranleda  Helmerson att lika ofta återkomma om den och ge kritiken av den spaltutrymme i sin tidning.

http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=15

https://www.facebook.com/stockholmsdomkyrkoforsamling/videos/1107404105958490/

 

Kommentarsfältet är stängt.