Det är en paradox att innehavaren av det högsta politiska ämbetet i landet som fått flest Nobelpris i världen skryter med att han aldrig läser böcker. Denna brist på bildning utgör också bakgrunden i den kaotiska och osammanhängande politik och utnämningspraxis som präglat supermakten USA de första veckorna efter presidentvalet.

Kristna som vägröjare för fascism

Arne Carlsson

Det är en paradox att innehavaren av det högsta politiska ämbetet i landet som fått flest Nobelpris i världen skryter med att han aldrig läser böcker. Denna brist på bildning utgör också bakgrunden i den kaotiska och osammanhängande politik och utnämningspraxis som präglat supermakten USA de första veckorna efter presidentvalet.

Det är viktigt att förstå att Donald Trumps valseger inte uppstod ur ett vakuum. Det var inte, som så många tror, hans rikedom och hans narcissistiska infall som gjorde honom till president utan en mycket stark lobbyverksamhet. Bland annat den kristna högern har länge varit en del av det lobbyarbete som de senaste decennierna har tagit steget in på maktens arenor.

Ska man vinna ett presidentval i USA behöver man stödet från dem för de har systematiskt byggt upp inflytelserika nätverk av rika affärsmän, mediepersonligheter och egna radio- och tv-stationer. På resans gång har också det kristna budskapet omskapats till att handla om materiell rikedom och social framgång. En framgångsteologi där Franciskanermunkarnas fattigdomsideal framstår som närmast ett Gudsstraff.

Ett annat karaktäristiskt kännetecken som odlats i dessa organisationer är en selektiv bokstavstrohet till Bibeln. Med utgångspunkt i kravet på en bokstavlig läsning av skapelseberättelsen har en hel industri utvecklats omkring kreationismen som alternativ sanning till den biologiska utvecklingsläran.

Kreationismen är en ”alternativ sanning” som distanserar sig från Darwins teori om arternas utveckling inom växt- och djurvärlden.  Särskilda museer och utbildningsinstitutioner har byggts upp för att bevisa kreationismens ”sanning”.  Rätten att undervisa barnen i de egna hemmen har lagstadgats för att skydda barnen från kunskap som inte är godkänd av den egna kyrkan. Nästan två miljoner barn till evangelikala kristna får nu sin undervisning i hemmet.

På detta sätt bildas slutna system för information och indoktrinering där isolationism och ”alternativa sanningar” dominerar tillsammans med dunkla apokalyptiska myter. Förkunnelsen hämtar ofta inspiration ur Daniels bok och Uppenbarelseboken och beskriver hur de kristna vid historiens slut kommer att behärska världen och krossa nationer och religioner som utpekats som Guds fiender.

Istället för att försvara demokratin byggs okritiska föreställningar upp tillsammans med idén om att våld måste användas för att främja en speciell ideologi. Ett uttryck för detta är att Trumps närstående beslutsfattare har föreslagit att 100 000 soldater ur nationalgardet ska användas för att implementera den exekutiva order om massdeportationer som Donald Trump signerade i slutet av januari.

Politiseringen av militären demonstrerades när ”Christian Embassy” distribuerade en video med generaler och överstar ur flygvapnet som underströk betydelsen av den kristna ideologins betydelse. ”Christian Embassy” är en högerradikal organisation som arbetar för att bygga upp ett ”kristet Amerika”.

De är inte ensamma: en mängd skugglika paramilitära grupper, till exempel ”Christian Identity”, har medlemmar som tror att de en dag kommer att strida i ett religionskrig. William Boykin som tillhör ”Faith Force Multiplier” deltog i ett slag mot en somalisk krigsherre och säger om detta: ”Jag visste att min Gud var en riktig Gud och att hans Gud var en avgud”.

Den kristna högern är också djupt engagerad i upprättandet av USA:s första legoarmé, Blackwater. De har startat verksamhet i USA och i nio andra länder och opererar med statliga medel utan några författningsmässiga begränsningar. Dessa organisationers våldsmentalitet utgör, tillsammans med Trumps konflikt med konstitutionens rättsordning och talet om media som ”folkets fiende”, en stark koppling till 30-talets Europa.

De konservativas fördömanden av homosexualitet och aborträtt tillsammans med udda ”vetenskapliga” teorier som kreationismen utgör grundvalen för ett auktoritärt samhälle som förnekar verifierade och allmänt accepterade kunskaper. Samma auktoritära ledarskap demonstreras också när Pat Robertson fördömer all kritik mot Donald Trump som uppror mot Gud.

När påven kritiserade presidentkandidaten i valrörelsen gjorde han det genom en kritisk granskning av Trumps valprogram:  ”– En person som bara tänker på att bygga murar, var än de må vara, och inte bygger broar är inte kristen”, sade påven enligt New York Times. Hans påminnelse om tidigare historiska erfarenheter kan också vara en varning inför det som sker: ”– Hitler tog inte makten, han var vald av folket och sedan förstörde han sitt folk.”

Det finns kriterier för ett kristet engagemang som inte kan växlas in mot makt och det är omsorgen om de fattiga, de utslagna och behövande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kommentarer på “Kristna som vägröjare för fascism

 1. John Nilsson skriver:

  Så vad har ni på Dagens Seglora att säga när oppositionen och kritiken kommer från en extremt påläst och modig person, som Jordan B Peterson, och inte från den mest fundamentalistiska och vetenskapsfientliga ”tokhögern”? Vad har ni att komma med egentligen? Kanske jag tar miste, men ni står väl på samma sida som de som Peterson kritiserar, de man med rimligt gott samvete skulle kunna kalla för en fundamentalistisk ”tokvänster”, om man ser till den senaste utvecklingen i Canada, med Bill C-16 etc?

  JordanPeterson POGG 2016 11 19:
  http://youtu.be/pcNInM6Gf5k

  Och vad säger ni om Janice Fiamengo och hennes karaktärisering av den negativa bild som sprids av män, och av negligerandet av mäns villkor i samhället, som att det är fråga om en ”massive human rights violation”?

  Janice Fiamengo Speaks at SheForHe in Ottawa, Can…:
  http://youtu.be/OgOTwZZLiW4

  Jag är så trött på er, medias, myndigheters och politikers ensidighet. Vi är knappast längre ens en demokrati, eller riskerar snart att inte vara det, men det beror inte främst på några marginella ”elaka” högerkristna lobbygrupper i USA, som fått en del om bakfoten, utan ännu mer på den dominerande och likaledes vetenskapsfientliga ”liberala” vänsterfalang, som ni tillhör, där biologin förnekas lika dumdistrigt när det kommer till kvinnligt och manligt och möjligheterna/önskvärdheten att uppnå ”jämställdhet” och lika representation ”överallt och alltid”, som när den kristna högern påstår att människor har levt sida vid sida med dinoraurier i ett avlägset paradis. Ni är precis lika vetenskapsfientliga som den kristna högern, när det kommer till den biologiska vetenskapen. Ni har ingen anledning att göra er lustiga över den kristna högerns villfarelser angående evolutionen, så länge ni själva håller fast vid de feministiska villfarelserna om könet som uteslutande en ”social konstruktion”, eller värre, som något det är upp till var och en att definiera, från stund till annan.

  Trump har inte kommit till makten i ett vakuum, det är sant. Det är i den förgiftade atmosfären av vänsterns feministiska förnekelse av biologiska realiteter och den kollektivistiska identitetspolitiken, som desperata människor sökt sig till någon som lovat att ta en annan väg och släppa in lite luft. För mig är det också beklämmande att se den mobbning som de förment goda ägnar sig åt när det gäller USA: s president, Donald John Trump. Ingen självreflektion, ingen självrannsakan, ingen tanke på att den man mobbar är överbefälhavare för världens starkaste kärnvapenmakt. Av ren självbevarelsedrift borde man väl välja en annan taktik, om man nu verkligen tror att han är så farlig?

  Att Trump har kommit till makten i USA beror minst lika mycket på vänstern som på högern. Alla var visst inte riktigt ”inkluderade”, fick göra sina röster hörda, eller fick sina behov tillgodosedda, när det kom till kritan, trots att det är sådana ideal som den vänsterliberala retoriken låter påskina att vänstern står för.

 2. John Nilsson skriver:

  Forts.:
  Man kan, relaterat till inläggets rubrik, också fråga sig om inte Dagens Seglora faktiskt fungerar som ”kristna som vägröjare för totalitär feminism, totalitär identitetspolitik och [i slutändan också som vägrörjare för] totalitär kommunism”?

 3. John Nilsson skriver:

  Mera medicin för den som tror att kön bara är en social konstruktion:

  Ett stort piller från Gad Saads apotek:
  ”On the Method of Evolutionary Psychology and Its Applicability to Consumer Resear0ch (SAA…”:
  http://youtu.be/xzD5JAUUS3Y

  Ett lite mindre piller från Jordan B Petersons dito (verksam substans inbegriper bland annat forskning om de skandinaviska länderna):
  ”Jordan Peterson – Gender Differences & Social Constructivist Myths:
  http://youtu.be/6fw3bFuQmOw

  Spelar det roll då?

  Ja, när feminism och socialkonstruktionism visar sig vara ”fake science”, och regering och myndigheter förlitar sig på ”alternativa fakta”, när de stiftar lagar, utarbetar förordningar och skapar nya myndigheter, då leds resurser fel och människor får lida av att deras verklighet är ”veritas non grata”, i det offentliga samtalet.

  Inte heller i Sverige ser någon att kejsaren är naken, och när det lilla barnet säger att det är så, vägrar ”hovet” fortfarande att se att kejsar(innan?) gör sig till åtlöje, och kastar istället anklagelser om dermofobi och textilnormativitet mot barnet – den lille högerextreme hataren, i sin röda keps.