Att leva som man lär handlar denna krönika om. Och om samvets-och yttrandefrihet inom katolska kyrkan och 15 företrädare för katolska kyrkan som undertecknat ett förslag till reformer.

Att leva som man lär

Irène Nordgren

Att leva som man lär handlar denna krönika om. Och om samvets-och yttrandefrihet inom katolska kyrkan och 15 företrädare för katolska kyrkan som undertecknat ett förslag till reformer. Ett upprop som haft ett högt pris.

Med tanke på  katolsk aktivitet i Sverige så fort frågan gäller samvetsfrihet inom svensk sjukvård och abortverksamhet – eller all aktivitet för att hålla minnet vid liv för vad katoliker fått utstå under reformationens missförhållanden här i landet  –  så är idag katolsk tystnad i Sverige talande  vad beträffar inomkatolska missförhållanden och  sanktioner för  samvets-och yttrandefrihet. Det lidande och de sanktioner som internationellt kända katolska företrädare med avvikande uppfattning än den katolskt korrekta runt om i världen i  våra dagar  fått  utstå  på grund av  Troskongregationens förföljelse och bestraffning  är  tämligen okänt i Sverige.

Att offentligt nyttja yttrande -och samvetsfrihet  i kontroversiella frågor kring t ex abort,  sex-och samlevnad, obligatoriskt celibat och kvinnliga präster har  haft ett högt pris inom katolska kyrkan.  Angeläget att ge publicitet åt  ett upprop på hemsidan för Wir Sind Kirche Internationalis där  15 internationellt kända katolska företrädare undertecknat ett  förslag till  reformer av Troskongregationen vars rättsväsende man beskriver som kvarleva från  1500- och 1600 hundratalens syn på absolut makt i Europa.

Undertecknarna påtalar att Troskongregationens principer inte står i samklang med samtidens syn på mänskliga rättigheter, ansvarsskyldighet och transparens något som världen förväntar sig av ett kristet samfund och som katolska kyrkan kräver av sekulära organisationer som grundläggande  för ett fungerande civiliserat samhälle. Undertecknarna kräver  att Troskongregationen återspeglar  Jesu attityd och evangeliets syn på rättvisa, sanning, integritet och barmhärtighet som kyrkan säger sig förkunna.

De 15 undertecknarna – som på olika sätt gjort sig kända för att ha använt  sin samvets-och yttranderätt och p g a av detta utsatts för Troskongregationens inkvisitoriska metoder och bestraffningar är:

Dr Paul Collins, fd präst, författare och arbete inom media, Australien som bl a gjort sig känd för att kartlägga katolska kyrkans maktstruktur och publicera Troskongregationens förföljelser.

Charles Curran, präst USA som förlorade sin katolska universitetsbehörighet som lärare efter att ha bl a kritiserat katolska kyrkans syn på preventivmedel i Humanae Vitae.

Roy Bourgeois, fredsaktivist och präst USA som avkragats och uteslutits ur sin orden Maryknoll efter att bl a ha deltagit och predikat vid en illegal prästvigning av en katolsk kvinna.

Brian D’Arcy, Passionistorden, präst, författare och arbete inom media  Irland som bl a offentligt pläderat för frivilligt celibat/gifta präster.

Tony Flannery,  Redemtoristorden, präst som suspenderats av Troskongregationen, författare och arbete inom media Irland. Organiserat katolska präster på Irland i en förening och anklagats för heretiska uppfattningar i kontroversiella frågor.

Syster Teresa Forcades Benediktinorden och läkare Spanien, som gjort sig känd för att anklaga katolska kyrkan för kvinnofientlighet och för dess patriarkala struktur. Försvarat fostrets rätt till liv samtidigt som hon försvarat dagen-efter piller och kvinnors lagliga självbestämmande kring abortbeslut.

Syster Jeannine Gramick,  Loretto Sister orden. Arbetat som universitetslärare i matematik  USA och  gjort sig känd bla som varm förespråkare för HBTQ rättigheter

Syster Elizabeth A. Johnson, Congregation of the Sisters of St. Joseph, teologiprofessor Fordham University, New York USA, varit ordförande för Catholic Theological Society of America och American Theological Society. Gjort sig känd bl a för att ”dekonstruera manliga bilder av Gud”.

Paul Knitter, professor em i teologi USA som gjort sig känd bl a som förespråkare för religiös pluralism och också för en pluralistisk syn i etik och moralfrågor.

Gerard Moloney, Redemtoristorden, präst arbete inom media Irland som bl a uttalat sig om lika äktenskapliga rättigheter för samkönade relationer ”oavsett vad det kallas”.

Biskop em William Morris,  Australien som utsatts för olika sanktioner av Troskongregationen bl a för att ha initierat diskussion om  gifta präster och  kvinnliga präster.

Ignatius O’Donovan, Augustinerorden, präst kyrkohistoriker Irland bl a känd för sina konstroversiella uttalanden i kontroversiella frågor

Owen O’Sullivan, präst  Kapucinorden författare Irland som gjort sig känd för  frispråkighet i kontroversiella frågor som rör sex-och samlevnad. Öppet kritiserat katolska kyrkans syn på homosexualitet.

Biskop em Patrick Power, Australien pläderat för frivilligt celibat och diskussion om kyrkans syn på sex-och samlevnad och kvinnans roll inom kyrkan samt anklagat katolsk hierarki för att inte lyssna på lekfolket.

Marciano Vidal, Redemtoristorden präst Spanien och universitetslärare som fått  Notifikation från dåvarande prefekten för Troskongregationen kardinal Ratzinger för sin syn på bla homosexualitet och kyrkans syn på sex-och samlevnad.

 

Ps Katolska kyrkan har kort sagt inte hängt med vad beträffar Montesquies lära  om fördelning av  lagstiftande, dömande och exekutiv makt vilket fortfarande möjliggör  maktövergrepp på enskilda katolska företrädare med  förödande konsekvenser.  Det kostar inget för svenska katolska företrädare att idag offentligt kritisera och fördöma arbetsrättsliga regler inom landstinget eller  svensk abortlagstiftning eller reformationskungen Gustav Vasas härjningar,  men det skulle kunna kosta att  kritisera och fördöma Vatikanens rättsväsende och dess Troskongregation.

2 kommentarer på “Att leva som man lär

  1. […] Att som präst, syster eller anställd i Katolska kyrkan protestera är kännbart. Iréne Nordgren skriver på Dagens Seglora om några av dessa modiga. Iréne Nordgren problematiserar Katolska kyrkans syn […]