Bilden av religiöst utövande måste bygga på sanningen. Så enkelt är det.

Bilden av religiöst liv ska bygga på fakta

Elias Carlberg

Bilden av religiöst utövande måste bygga på sanningen. Så enkelt är det. Vi svenskar är i hög grad toleranta mot oliktänkande och vi har en relativt låg misstro till invandring. Men hur förhåller vi oss egentligen till religion, och hur sanningsenlig är vår bild av religiöst utövande. Sverige lyfts ofta fram i internationella jämförelser som ett land där människor inte anser religion som speciellt relevant.

Religionens roll i ett samhälle ter sig väldigt olikt när vi blickar ut över världen. I somliga länder är det en enda religion som framträder starkast och dominerar samhället och i andra är det flera religioner som samexisterar. I vissa länder kan en persons religiösa identitet vara avgörande för allt: arbete, social ställning och boende medan i andra länder kan det vara totala motsatsen.

Många svenskar å andra sidan förbiser gärna sitt eget utövande av religion som något annorlunda eller konstigt. I stället lägger hen en negativ värdering i ett annorlunda religiöst utövande –  som exempelvis att täcka sitt hår, omskära sin son eller be på ett främmande språk.

Den sekulära utveckling vi har i Sverige, som kanske håller på att avta, anses återspegla två trender under 1900-talet. Det ena är att Sverige blev ett betydligt mer sekulärt samhälle i samband med att svenska staten tog över kyrkans uppgifter som omsorg, sjukvård och undervisning. Den andra är att det kommer grupper till Sverige från många olika religiösa traditioner, som judar, ortodoxa kristna, muslimer, hinduer och buddhister, katoliker och många fler.

Men det är inte alltid som Sverige porträtteras som endast ett gudlöst land. Bland alternativ högermedia porträtteras Sverige i stället som ett skräckexempel där Sveriges religiösa befolkning avbildas utifrån islamofobiska och antisemitiska föreställningar. Uppfattningar som bidrar till en oerhört främmande, missvisande och skev bild av religiöst utövande. En bild som faller långt ifrån sanningen.

Sanningen är snarare att en majoritet av Sveriges befolkning, över sju miljoner, är medlemmar eller registrerade deltagare i något trossamfund. Över en halv miljon människor deltar i gudstjänst minst en gång varje vecka. Vårt land har aldrig tidigare varit så här mångreligiöst. Det finns i dag flera samarbeten mellan trossamfunden i Sverige, både lokalt och nationellt. Människor arbetar, tränar, shoppar, sover och pluggar med andra trosinriktningar.

Föreställningen om att religion skulle se ut på ett sätt och vara på ett annat är inte sann i Sverige. Däremot kan en allmän bild av religion bli sann och då står vi inför en stor svårighet. Den tid vi lever i står inför nog så svåra utmaningar. I arbetet med de utmaningarna måste vi värna om vår nyfikenhet, demokrati och religionsfrihet, istället för att skapa en bild av andra som faller långt ifrån sanningen.

2 kommentarer på “Bilden av religiöst liv ska bygga på fakta

 1. Torgny Rabe skriver:

  Du har rätt till en del men inte i att det är företrädesvis ”alternativ högermedia” som sprider skräckexempel, snarare naiv vänstermedia som nekar att erkänna de faktiska inlägg som görs from extremt religiöst håll om från svensk lagstiftning avvikande ”individuella grupprättigheter”.
  Mvh, Torgny Rabe

 2. Else-Britt kjellqvist skriver:

  Och glöm inte alla som lever i en Gudsrelation utan att vara registrerade eller gå i kyrkan.

  Instämmer: Det finns alla skäl att tvivla på bilden av den sekulariserade svensken.

  Else-Britt Kjellqvist