Ulf Ekman fick en lindrig frågestund med Anna Hedenmo i SVT-programmet "Min sanning". Inget om de dolda miljonerna, eller om hjälpen till israeliska judar att bygga bosättningar på Palestinsk mark.

Ulf Ekman slapp billigt undan

Irène Nordgren

Ulf Ekman fick en lindrig frågestund med Anna Hedenmo i SVT-programmet ”Min sanning”. Inget om de dolda miljonerna, eller om hjälpen till israeliska judar att bygga bosättningar på Palestinsk mark. Så beskars Ekmans ”sanning” till oigenkännlighet, skriver Irène Nordgren.

Liksom ett fotografi kan retuscheras och beskäras till nästan oigenkännlighet så går samma sak att göra med sanningen. En illustration på detta visade Ulf Ekman upp i TV-progammet ”Min sanning” där han utifrån Anna Hedenmos frågor 3 mars porträtterade sig själv ett år efter att han konverterat till katolska kyrkan.

Anna Hedenmo verkade tycka det vore okänsligt, ofint och burdust att hux flux föra in frågor om pensionsförmåner och affärsverksamhet i ett samtal där Ulf Ekman ville koncentrera sig på ämnen som helande, överlåtelse och frälsning.

En sanning alla TV-tittare blev varse var att Ulf Ekman inte en enda gång ville ta ordet pengar i sin mun. Som om pengar alltid varit något totalt ovidkommande för Ulf Ekman och hans insynsskyddade stiftelse Livets Ord.

Att komma till tro är en sak och att starta eget inom trosbranchen en helt annan sak.

En sanning som också helt kom bort är att Livets Ord bygger på ett vinstgivande affärskoncept som Ulf Ekman anammat i USA på amerikanskt bibelbaserat träningscenter – läs Kenneth Hagins Rhema Bible Training Center. En uppenbar sanning är också att Ulf Ekman i TV-programmet inte ville lyfta fram detta som en merit nu då han lyder under en påve som tagit namn efter Guds lille fattige.

I samband med sin konversion utbrast Ulf Ekman på DN Debatt, ”Var finns då Kyrkan i all denna moderna flora av olika kristna grupperingar? Varför inte nöja sig med att bara låta alla blommor blomma?”

Eller hur? Om det vore så väl så skulle jag som reformkatolik gärna hålla med. Men tyvärr är det inte så väl. Katolska kyrkan i Sverige är mycket selektiv med vilka blommor som tillåts blomma.

Att Stockholms katolska Stift rullat ut röda mattan för Ulf Ekman samtidigt som Stiftet i sin nyhetsrapportering konsekvent undviker att informera svenska katoliker och icke-katoliker om inomkatolska organisationer med alternativ syn på tingens katolska ordning är en medveten strategi från Stiftets sida att fortsätta låta bara vissa speciella ”blommor blomma” i det svensk- katolska blomsterlandet.

”Rätt” inställning i frågor som rör abort, homosexualitet och kvinnliga ämbetsbärare är avgörande i katolska kyrkans tvärkyrkliga preferenser, förbindelser och allianser. Samvetsfrihet omhuldas och försvaras offentligt endast när det gäller vårdpersonal som oavsett samfundstillhörighet inte vill medverka vid aborter. Nej det finns faktiskt ytterligare en kategori vars samvetsfrihet biskopsämbetet i katolska kyrkan i Sverige värnar om. Kvinnoprästmotståndare inom svenska kyrkan. Denna utrotningshotade art har ett reservat att övervintra i, dvs den sk Enhetens kyrka kring Östanbäcks kloster utanför Sala som Ulf Ekman generöst har sponsrat.

Samvetsfrihet hos kvinnoprästförespråkare inom katolska kyrkan är dock inget som Stiftet visat intresse att ”låta blomma.”

I Israelfrågan kom Ulf Ekman också lindrigt undan. Ulf Ekman tycker det är en odiskutabel självklarhet att ryska judar som aldrig satt sin fot i Israel ekonomiskt och transportmässigt ska hjälpas att invandra till Israel utifrån ”Lagen om återvändande ” som Svensk Israelinformation beskriver så här: ”Människor som lever helt icke-judiskt och inte bekänner sig till den judiska religionen kan därför bli medborgare i Israel på stört om de kan visa att de härstammar från judar två släktled bakåt i tiden.”

Palestinier – som härstammar från släktled av palestinier från tiden redan före Al Aqsa-moskén som byggdes i början på 700-talet- som tvingats eller frivilligt flytt från sitt hemland omfattas dock inte av ”Lagen om återvändande”.

Denna sanning kan Ulf Ekman tacka Anna Hedenmo för att han slapp kommentera när han stolt beskrev det projekt med vilket Livets Ord hjälpt ryska judar som aldrig varit i Israel att nu bosätta sig där. Bland annat på ockuperat område.

Ulf Ekman undvek att nämna projektet vid namn. Fullt förståeligt med tanke på risken att i så fall kanske behöva förklara sanningen bakom namnet Operation Jabotinsky – uppkallad efter den den miltanta terrororganisationen Irguns grundare Zeev Jabotinsky.