Demokrati eller etnokrati? Frågan är inte bara aktuell här i Sverige i och med andre vice talmannen Björn Söders uttalande om vilka som är svenskar. I Israel har nyval utlysts efter bråk om huruvida Israel ska konstitueras som en "nationalstat för det judiska folket".

”Björn och Benny”, ett etnokratiskt radarpar

Irène Nordgren

Demokrati eller etnokrati? Frågan är inte bara aktuell här i Sverige i och med andre vice talmannen Björn Söders uttalande om vilka som är svenskar. I Israel har nyval utlysts efter bråk om huruvida Israel ska konstitueras som en ”nationalstat för det judiska folket”. Hur skulle Netanyahu och Söder resonera om de språkade med varandra, undrar Irène Nordgren.

Vad har Israels premiärminister Netanyahu gemensamt med andre vice talmannen i Sveriges riksdag, Björn Söder? Jo, de tror båda att de kan upphäva motsatsförhållandet mellan begreppen demokrati och etnokrati.

Björn Söder har under den gångna veckan i media konfronterats med sina olika resonemang om nationalitet och medborgarskap. Vilka tillhör ”det svenska folket”? Vad och hur menade Björn Söder egentligen med sina uttalanden om ”judar , samer, tornedalsfinnar och araber från den arabiska nationen” som han uttalade sig om i Niklas Orrenius intervju (”Den leende nationalismen”, DN 14 dec)?

Det blev snärjigt värre för Söder. Det är en sak att som SD dåvarande riksdagsledamot Erik Almqvist sent en järnrörsnatt oförblommerat säga till komikern Soran Ismail: ”Det är inte ditt land, det är mitt land.” Det är en helt annan sak att som partikamrat och tillika andre vice talman tycka samma sak men samtidigt vara noga med att tänka på att paketera in detta budskap i så vackert omslagspapper så att mottagaren drar sig för att öppna paketet. Björn Söder är dock inte lika skicklig på att slå in vackra paket som Jimmie Åkesson, som lägger ned stor omsorg på paketinslagning och gärna använder sig av färggrant omslagspapper med svenska pensionärer på.

Också i Israel diskuteras ”nationalitet” och ”medborgarskap”. Också i Israel finns motsättningar mellan dess judiska och arabiska befolkning och nyligen ville Netanyahu att Knesset skulle godkänna en författningsändring som skulle göra Israel till en ”nationalstat för det judiska folket. ”

Israels befolkning består av 20 % araber. Efter storbråk i regeringen där Netanyahu fick mothugg av finansminister Yair Lapid och justitieminister Tzip Livni – som båda avskedades – har nu nyval utlysts till den 17 mars istället för ordinarie val i november.

Israel berömmer sig av att vara den enda demokratin i Mellanöstern. Demokrati utmärks bla av pluralism och att inte sortera in befolkningen i en stat i första och andra klassens medborgare. Det vore intressant att höra en diskussion mellan Israels premiärminister Netanyahu och andre vice talmannen i Sveriges riksdag Björn Söder. Skulle de falla i varandras armar, eller skulle de hålla varandra på en armslängds avstånd? Eller skulle de försöka göra både och samtidigt?

15 kommentarer på “”Björn och Benny”, ett etnokratiskt radarpar

 1. Markus Stettiner skriver:

  Sverige har nyligen erkänt staten Palestina, ett steg som applåderades inte minst av Dagens Seglora. Punkt 2 i Palestinas konstitution säger följande: ”Palestina är en del av det arabiska hemlandet. Det palestinska folket är en del av den arabiska och islamiska nationen. Målet är arabisk enhet”.

  Artikel 5 poängterar att ”arabiska är det officiella språket och Islam är den officiella religionen”. Och vidare i punkt 7: ”Sharias principer är den huvudsakliga källan till lagstiftning”.

  Vi har också uttalanden från ansvarigt håll inom PLO att judar kommer inte att tillåtas i det tillkommande palestinarabiska paradiset. Pikant nog inte heller de ”flyktingar”, som försmäktar i Libanon eller Syrien. De ska vänta tills Israel försvinner och då ”återvända”.

  Förklara för mig då, Iréne Nordgren, varför Den Judiska Republiken Israel är så förkastlig, medan Den Arabiska Republiken Palestina är så Gudi Behaglig?

 2. Anna skriver:

  Lysande formulerat med ”omslagspappret med pensionärer på”!”

 3. Anna skriver:

  Marcus Stettiner: Jag diskuterar just detta på en annan blogg, då jag äntligen börjat sätta mig in i vari Israel/Palestina-konflikten består. Lite sent, kan nog många tycka.

  Men jag förstår inte uttryck som att ”den judiska republiken är så förkastlig”. Det är den inte, men Israel ses annars som ett förutom demokratiskt högt civiliserat och kultiverat land – därför blir vi besvikna och upprörda när det inte lever upp att vara just detta. Vi har liknande förväntningar på USA tror jag, trots att vi är många som konsumerar enormt av dess fantastiska kultur varje dag, men där menar jag att vi mesat för mycket när det inte lever upp till våra ställningstaganden om mänskliga rättigheter m.m.

  Ingen har vad jag sett påstått att ”Den arabiska palestinska republiken” som du kallar det är ”Gudi behaglig”. Däremot är många palestinier helt oskyldga då de inte rår för Hamas gärningar, men de dödas ändå.

 4. […] ”Björn och Benny”, ett etnokratiskt radarpar […]

 5. Markus Stettiner skriver:

  Anna, har du hört talas om ”alla människors lika värde”? Hur kan man då beröva araberna deras egen vilja? Varför ska man begära mindre av dem? Är de som omogna barn, som inte vet vad de gör? Har de inget ansvar för sina gärningar? Är det inte nedlåtande – och rasistiskt – att förvänta sig mindre av dessa människor därför att de är araber?

  Snälla, läs artikeln en gång till och läs min kommentar. Nordgren har väldiga problem med Israel som en judisk stat, men hon har inga problem med ett judefritt Palestina, ”en del av det arabiska hemlandet”. Det är hyckleri på hög nivå.

 6. Staffan Wadström skriver:

  Kanske är det ändå värt att fundera över hur samer, romer m fl ser på sig själva. Sverige har ju ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och valt att erkänna fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalsfinnar, romer samt judar. I konventionen fastslås olika rättigheter för personer som identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet – det gäller bl. a språk, kultur och deltagande i det offentliga Sverige. Ramkonventionen slår också fast att individer som identifierar sig tillhöra de nationella minoriteterna har rätt att utöva och få stöd för att utveckla bland annat språk, traditioner, kulturarv och religion.
  En viktig del i detta utgår från principen om självidentifikation, det vill säga att den etniska tillhörigheten eller tillhörigheterna alltid ska definieras av individen själv. Betyder detta att dessa minoriteter inte enbart ser sig som svenskar, utan också valt en annan etnisk tillhörighet. Så inget är svart eller vitt. Jag tror säkert att dessa olika minoriteter har tillfört vårt land mycket gott och ska självfallet ha samma rättigheter och skyldigheter som varje annan svensk medborgare. Inte heller detta att man även valt att ingå i flera etniska grupper, utgör något problem för vårt svenska samhälle. Men nog kan det väl få diskuteras?

 7. Ann-Katrin Roth skriver:

  Irenes artikel blir vanlig tråkig läsning, med olyckligt raljerande, arrogans och ignorans gentemot Israel, ingen tanke på dess svåra situation i en fientlig region med hot från alla sidor. Jag upplever det som ett pinsamt trick att sätta Israels ledare i samma båt som en nationalistisk och främligsfientlig svensk talesman. Raljerandet om ”Björn och Benny” när omgivningen sprider judehat, utför hemska dåd och lovar statens och judars utplåning blir extra pinsamt och känslokallt. Idag när judar i Europa flyr efter hemska uppviglingar och blodiga dåd finns än mer ett behov för judarnas hemland i en liten del av det ursprungliga Israel. Stettiners information verkar falla på döva öron?

  Till Anna vill jag säga att det duger inte riktigt att komma med det gamla att man väntar sig bättre av Israel, utan att rikta något krav mot dess uttryckta fiender. Inte när omgivningens mordiska agerande driver fram krig efter krig och fortsatt terror och blodiga dåd mot unga och gamla, när Israel trots sitt stora behov för säkerhet fortsätter att verka för mänskliga rättigheter och går framåt i alla israelers medborgeriga rättigheter. Det många ser om denna sak är bara partsinlagor, negativt vinklade. Vilka ställer några som helst specifika krav – så man hör och ser dem – på terrorledarnas brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott? Löfvén och Wallstyröm? Icke!

 8. Irène Nordgren skriver:

  Oavsett vilken politiker i vilken demokrati som helst som pläderar för nationalistiska och främlingsfientliga och rasistiska värderingar måste bekämpas medan tid är. All etnokratism är alltid ett hot mot demokrati.
  Rasism lurar runt hörnet inom alla världens demokratier inklusive Sverige och Israel.

 9. Markus Stettiner skriver:

  Rasism må lura runt hörnet i Sverige och Israel, men den är redan på huvudgatan i ”Palestina”. Och du, Iréne Nordgren, ropar Halleluja….

 10. Irène Nordgren skriver:

  Markus

  Vill du att andra människor ska ha rätt att i bloggosfären tillskriva dig värderingar och åsikter som du själv inte anser dig ha ?

  Om så inte är fallet ….. hur kommer det sig att du har rättigheter som inte tillkommer andra ?

  // Irène

 11. Markus Stettiner skriver:

  Iréne, hur många artiklar har Du skrivit som berör rasismen, misogynin, korruptionen och homofobin i det palestinska samhället? Hur många artiklar om den Palestinska Myndighetens glorifiering av mord på civila, dess våldsförhärligande, dess vägran att erkänna judarnas plats i områdets historia? Har du någonsin uttryckt oro över den av Sverige erkända staten ”Palestina”s konstitution, som utesluter andra än muslimska araber? Jämför det antalet med antalet artiklar, som på olika sätt fördömer Israel, det enda landet i Mellanöstern där antalet kristna växer, landet där muslimer har fler fri- och rättigheter än i något land som stolt kallar sig arabiskt eller muslimskt.

  Du får gärna dela med dig av resultatet av en sådan jämförelse.

  Jag tillskriver dig inga värderingar eller åsikter. Jag noterar din – och dina meningsfränders – hänförelse inför den 22:a arabiska staten och din – och dina meningsfränders – oupphörliga kritik av den enda judiska staten.

  Och jag drar mina slutsatser.

 12. Anna skriver:

  @Ann-Catrin:jag har inte tillgång till min dator utan endast mobilen för tillfället. Men har argumenterat nyligen om just detta på bloggen ”idiotsäkert” . Min åsikt som uttrycks där är att Israel inte kan ursäkta sitt eget beteende med st grannländer beter sig värre. Och vem har inte ställt krav på Iraels fiende Hamas? Om du tror att jag inte gör detbutsn bara ställer krav på Israel tar du grundligt miste. Men god jul i alla fall!

 13. Anna skriver:

  @Markus: Jag förstår inte din kommentar. Menar du att alla palestinska araber stödjer Hamas, även om de inte röstat på dem?

 14. Markus Stettiner skriver:

  Anna, det vi diskuterar här är Irénes artikel. Du får gärna skriva ett inlägg på ditt blogg och då kan vi fortsätta att prata där. Fast efter att följt dig på Idiotsäkert, som du hänvisar till, tvivlar jag på det meningsfulla i ett sådant samtal…

 15. Anna skriver:

  @Markus: Jag känner inte Iréne Nordgren men om du skulle ställt frågan till mig ”
  Iréne, hur många artiklar har Du skrivit som berör rasismen, misogynin, korruptionen och homofobin i det palestinska samhället?”

  så skulle jag svarat att Israel är ett land av många ses som ”en del av oss” och därför blir vi besvikna på ett annat sätt än vi blev över det som känns främmande från början. Jag blir också fruktansvärt besviken över USA:s dödsstraff och tortyren i Guantanmo- fängelset – för att jag väntade mig bättre av dem. Men om jag kritiserar USA betyder inte det att jag tycker att Saudiarabien är ett bättre land, trots att jag inte skriver om det, bara att jag förväntade mig mer av ett civiliserat västland.
  Hamas ses av de flesta fortfarande som en terroristorganisation, och att de bryter mot alla möjliga mänskliga rättigheter är inget nytt. Däremot ska inte oskyldiga palestinier straffas skoningslöst för detta, när de inte ens har röstat på Hamas.
  Jag tycker inte att Israel tagit sitt ansvar på det sätt som jag trodde om ett så övrigt kultiverat och civiliserat land. Jag har aldrig sett Hamas som ”kultiverat och civiliserat”. Men de palestinska barnen som drabbas rår inte för detta.