Statsministern, justitieministern och alla ansvariga poliser står plötsligt handfallna inför lagen. Nazisterna måste få demonstrera.

Plötsligt tolkas lagen till nazisternas fördel

Irène Nordgren

Statsministern, justitieministern och alla ansvariga poliser står plötsligt handfallna inför lagen. Nazisterna måste få demonstrera. Men lagen har inte förändrats sedan den tiden då nazistdemonstrationer belades med hårda restriktioner, skriver Irène Nordgren.

Hur kan samma grundlag över tid tillämpas så olika ? Jag tänker på grundlagstiftning kring yttrande och demonstrationsfrihet i relation till lagstiftning kring hets mot folkgrupp. Nynazism breder ut sig över Europa inklusive Sverige där svenska TV-tittare får se parader på gator och torg som skulle kunna vara tagna ur journalfilmer från 40-talets Tyskland.

Den ena intervjun efter den andra med ansvariga inom polisen ger ständigt samma svar. Polisens uppgift är att skydda våra demokratiska rättigheter i vilka bl a ingår yttrandefrihet och rätten att demonstrera. Men 27 april 2014 skriver fd polisintendent Eric Rönnegård i Svd:

”Nazistiska Svenskarnas parti borde inte ha fått tillstånd att demonstrera i Jönköping på första maj. Polisen och övriga rättsväsendet fortsätter visa okunnighet och ointresse att tillämpa lagarna rörande hatbrott.”

När statsministern intervjuas angående Svenskarnas Parti som i lördags 30 augusti fått tillstånd att demonstrera i Stockholm hänvisar han till ”ett polisoperativt beslut” och till sin justieminister Beatrice Ask ”som i samtal med polisledningen i Stockholm och kommenderingsledningens chef försäkrat sig om att de går i god för att de har kontroll över situationen och gjort sina avvägningar. Det är vad vi kan göra inom ramen för hur ansvarsförhållandena ser ut kopplat till den här typen av demonstrationer.”

Om så alltså är fallet att stats-och justitieministern ”inom ramen för hur ansvarsförhållandena ser ut” i Sverige är maktlösa inför att tilltagande rasism har lagens skydd att breda ut sig på gator och torg i det land där de har det yttersta ansvaret så infinner sig frågan hur det kommer sig att Beatrice Ask anser att befintlig lagstiftning räcker till ?

”Jag förstår inte varför ett anständigt land som Sverige inte kan följa sin förpliktelse till FN. Jag begriper inte vad Beatrice Ask håller på och fjantar sig med och säger att lagstiftningen räcker till, när nazisterna demonstrerar i den ena staden efter den andra, skyddade av polisen.”

Så uttrycker sig advokaten Peter Nobel som i motsats till Beatrice Ask är yrkesjurist och som har ett förflutet som bl a diskrimineringsombudsman och generalsekreterare i svenska Röda Korset och som sakkunnig i FN:s kommitté mot rasdiskriminering, vars kritik han åberopar mot Beatrice Ask.

”Kommittén noterar med oro rapporter om att rasist- och extremistorganisationer fortsätter sin verksamhet trots att konventionsstaten menar att lagstiftningen effektivt förbjuder alla former av rasistiska uttryck, inklusive verksamheter hos grupper som förespråkar rasdiskriminering (CERD/C/SWE/19-21, punkt 120).

I detta avseende är kommittén oroad över att konventionsstatens lagstiftning inte fullt ut motsvarar kraven i artikel 4 i konventionen, eftersom det inte finns några uttryckliga rättsregler som olagligförklarar och förbjuder organisationer som främjar och uppmanar till rashat.” Förenta nationerna Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering nr 13 Rasist och extremistorganisationer)

9 november 2013 var 75-årsdagen för Kristallnatten. Samma dag har Svenska Motståndsrörelsen – trots förväntade stora motdemonstrationer- fått polisens tillstånd att gå från Karlaplan i Stockholm till Grekiska ambassden i syfte att hylla det grekiska nazistpartiet Gyllene Gryning.

I samband med demonstrationen av Svenskarnas Parti Malmö för drygt två veckor sedan uttalar sig Leif G W Persson om den kritiserade polisinsatsen: ”Hästar sätter man inte in hursomhelst, det måste ha funnits en föraning om att det skulle urarta”, säger Leif GW Persson.

”Demonstrationerna mot nazistiska Svenskarnas Parti i Malmö blev blodig och våldsam när polisen satte hårt mot hårt mot demonstranterna och lät polisrytteriet galoppera rakt in i folkmassorna. Minst tre personer skadades när de hamnade under de tunga djuren”, skriver Expressen om händelsen.

Carolina Björnsdotter-Paasikivi, insatschef på Polisen, förklarar för oss TV-tittare hur det kommer sig att dokumenterat våldsbenägna nynazister har lagstiftningen på sin sida när de tvingar polisen att använda våld för att ge dem skydd och eskort när de paraderar på landets gator och torg:

”För att neka någon rätten att demonstrera så krävs att det ska uppstå svårare oordning pga av arrangören. I den här dynamiska situationen är det typiskt att det inte är arrangören som står för ordningsstörningarna utan motaktörerna.”

Om landets statsminister och justitieminister står handfallna och lamslagna inför ofrånkomliga lagenliga ”dynamiska situationer ” och inte förstår de ödedigra konsekvenserna av att allmänheten kan uppleva att det är svensk polis som är den våldsamma aktören och inte de nynazistiska arrangörerna så ska ingen bli förvånad över att främlings fientliga och rasistiska partier kommer att få ett ökat uppsving i det kommande valet.

”Dynamiska situationer ” som föregåtts av att polismyndigheten anser sig ha lagenlig förpliktelse att ge tillstånd till våldsbenägna nynazisters demonstrationer – trots att man har en föraning om att dessa kommer att kräva polisiärt våld med ”polisrytteri som galopperar rakt in i folkmassor ” – tror sig landets statsminister kunna avvärja genom att i TV vädja till folk att ”inte använda våld, våld är aldrig försvarbart ”.

Sveriges statsminister – vem det än blir- bör ta varning av att Peter Nobel inte håller med landets nuvarande justitieminister Beatrice Ask i hennes påstående att nuvarande lagstiftning räcker till.

4 kommentarer på “Plötsligt tolkas lagen till nazisternas fördel

 1. Irène Nordgren skriver:

  Kent Ekeroth ”Man blir inte svensk bara för att man blir svensk medborgare”

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=14190

  // Irène

 2. Sven Andersson skriver:

  Denna Irenes artikel är sedd helt ur vänsterperspektiv. Alla anses ha rätt att demonstrera i vårt samhälle. Vissa undantag kan man möjligen åberopa, men polisen ger sitt tillstånd efter sin bedömning av gällande lag. Det visar sig också, att svenskarnas parti m. fl. sköter sig under demonstrationerna och att det är vänstermotdemonstranter som orsakar bråk.

  Om man vill motverka någon demonstration, så gör man det inte med klockringning, motdemon-stration och bråk med polisen. Sådant fungerar ju bara såsom reklam. Bättre är om Irene och alla andra tiger och håller sig borta. Då blir intresset mindre för den sak vi ej vill främja. ENKELT MISTER WATSON!

 3. Torgny Rabe skriver:

  Jag är minst lika mycket emot nyfacsistiska och nynasistika rörelser som Du, men faktum är att våldet initieras och verkställs av motdemonstranter från den ytterska vänstern.
  Viss distans och objektivitet är nödvändig, vilket Du verkar sakna.
  Mvh, Torgny Rabe