Utan mångfald förlorar vi viktiga livsförutsättningar. Det verkar vara en närmast universell princip: Där enfald råder utarmas livet, skriver Ylva Liljeholm.

Livet behöver mångfald

Ylva Liljeholm

Utan mångfald förlorar vi viktiga livsförutsättningar. Det verkar vara en närmast universell princip: Där enfald råder utarmas livet, skriver Ylva Liljeholm.

Idéer, innovationer, nya tankegångar och ny kunskap som möts och blandas och fångas upp av många olika är mångkulturens pollinatörer. Hade vi haft monokultur i Sverige hade vi fortfarande levt i grottor.

1. ”Bieffekten” av Tina-Marie Qwiberg och ”Inte bara honung” av Markus Imhoff är två filmer som från lite olika perspektiv tar upp ett stort hot mot vår överlevnad. Över hela världen drabbas bin av det som kallas Colony collapse disorder. Hela bisamhällen slås ut och dör och ingen vet egentligen varför. Kvalster, parasiter, stress, kemikalier, näringsbrist och svält och framför allt kombinationen av dessa kan vara orsaken. Men ingen vet säkert.

Det man vet är att ungefär en tredjedel av vår matproduktion är beroende av bin och andra pollinatörer. Det man också är säker på är att det är människan som orsakat massdöden bland bina. Global uppvärmning och ett jordbruk som blir alltmer monokulturell – alltså gigantiska arealer där enbart en sorts gröda växer – slår ut pollinatörernas livsmiljöer.

Monokultur-jordbruket gör det enkelt och rationellt för bönderna att så, bespruta och skörda men är förödande för bin och humlor som behöver nektar från olika sorters blommor. När blomningstiden är över finns inga alternativ i närheten och bina dör av svält.

2. ”Stoppa det organiserade tiggeriet” av Sverigedemokraterna och ”Bryssel ut ur Sverige” av samma gäng är exempel på två budskap som från ett enögt perspektiv symboliserar ett stort hot mot svenskars och andra européers överlevnad. Över hela Europa drabbas mångkulturella samhällen av det som kallas kulturkonservatism, nationalism och rasism. Hela samhällen förstelnar, räds och tystnar och ingen vet egentligen varför det sker just nu. Homofobi, islamofobi, utanförskap, judehat, arbetslöshet, stukat manlighetssyndrom och framför allt kombinationen av dessa kan vara orsaken. Men ingen vet säkert.

Det man vet är att vår mänskliga fortlevnad är beroende av mångkulturen. Det man också är säker på är att hot, hat och klassificering av personer orsakat massdöd bland människor i alla tider. Global åsiktspolarisering och en världsbild som blir alltmer monokulturell – alltså barnsligt grandiosa drömmar om en kultur per folk – slår ut människans utvecklingsmiljöer.

Monokulturvisionen gör det enkelt och rationellt för Sverigedemokrater att så och skörda politiska poänger men är förödande för vår fortlevnad eftersom vi behöver intryck, idéer och kunskap från olika sorters kulturer. När Mono-Sverige är skapat finns inga alternativ till det blomstrande, mångkulturella Asien och svenskarna dör av själslig och verklig svält.

 

Kommentarsfältet är stängt.