Efter Uppdrag gransknings avslöjande om homofobi inom Svenska kyrkan är det viktigt att påminna sig om att det ser likadant ut även på andra håll. Katolska kyrkans ständiga stöd för fascister och sexister rimmar illa med kärleksbudskapet, skriver Irène Nordgren.

Jämställdhet motgift mot fascismen

Irène Nordgren

Efter Uppdrag gransknings avslöjande om homofobi inom Svenska kyrkan är det viktigt att påminna sig om att det ser likadant ut även på andra håll. Katolska kyrkans ständiga stöd för fascister och sexister rimmar illa med kärleksbudskapet, skriver Irène Nordgren.

Det blåser högervindar över Europa och in i EU Parlamentet. Fascismen är åter på frammarch i Europa. Det mest utmärkande draget för fascistisk ideologi är att jämställdhet mellan människor inte är något eftersträvansvärt. Det gäller att motarbeta idéer och all politik som strävar efter att alla människor ska tillskrivas samma mänskliga rättigheter.

Det behövs motståndsrörelser – den saken är klar sitter jag och tänker dagen efter EU-valet, när jag läser Arne Carlssons dagen-efter-ledare där jag möter samma tankegångar. Jag fastnar för följande nyckelmening: ”Det bästa försvaret av Europa ligger i en ökad jämlikhet, försvar av minoriteternas ställning och ett tydligt nej till fascismen.”

Bästa sättet att uppnå fred i Europa – ja fred i världen – är med andra ord att motarbeta alla former av ekonomisk, social, kulturell, etnisk och religiös ojämlikhet liksom ojämlikhet mellan män och kvinnor och mellan hetero-och homosexuella.

Som reformkatolik i andra Vatikankoncilitets anda skulle jag kunna åberopa katolsk sociallära utifrån en mängd tjusiga Vatikandokument som stöd för att främja rättvisa och jämlikhet mellan människor oavsett alla upptänkliga olikheter . Alltså i teorin. Alltså på Vatikanens hemsida där katolska kyrkans alla vackra rättvisetankar finns samlade och arkiverade och är lätta att klicka fram på datorskärmen.

I praktiken råder en annnan tingens inomkatolska ordning och i praktiken visar det sig att såväl katolska lekmän som vigda ämbetsmän aldrig dragit sig för att stödja politiska partier vars ideologi bygger på ojämlikhet mellan människor. Stick i stäv med det kristna ursprungskonceptet!

EU som fredsbevarande projekt som byggdes upp av katoliker som Robert Schuman och Konrad Adenauer byggde ideologiskt på samarbete och beroende mellan folk och nationer som bästa garanti för fred och framgång. 64 år senare är det katoliker som är partiledare för den mest kända extremhögern i Europa, som vill dra sig ur europeiskt samarbete.

Finlands högerextremistiska parti Sannfinländarna har en katolik som partiledare. Sedan 1997 är det Timo Soini. Katolik är också partiledaren för Ungerns högerextremistiska parti Jobbik. Sedan 2006 är det Gábor Vona. Katolik är också partiledaren för Frankrikes snabbt expanderande högerextremistiska parti Front National. Sedan 2011 är det Marine le Pen, dotter till partiets grundare katoliken Jean-Marie Le Pen som går under beteckningen ”Ebolamannen” sedan han givit uttryck för att det vore bättre att Afrikas befolkning dog i ebola än invandrade till Europa. Katolik är också Nikolaos Michaloliakos – partiledare för Greklands högerextremistiska och nynazistiska parti Gyllene Gryning – som sedan  september 2013 sitter i fängelse i väntan på rättegång, anklagad för bland annat mord, utpressning och inblandning i försvinnandet av ca 100 immigranter.

Främlingsfientlighet inom högerextremismen visar sig gå i hand i hand med motstånd mot kvinnors och homosexuellas jämställdhet och likaberättigande. Kanske en orsak till att ”rättroende” katoliker – som anser att homosexuella inte ska samma rättigheter som heterosexuella och kvinnor inte samma rättigheter som män –inte så sällan visar stark förkärlek för högerextremistiska partier. Rasism och sexism är samma andas barn.

Den helige prästen Josemaría Escrivá död 1975 (grundare av Opus Dei som idag diskret men systematiskt inom- och utom katolskt motarbetar alla former av förändring som kan leda till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och homo-och heterosexuella) var känd anhängare av general Franco och är även ett illustrativt exempel på Vatikanens utnyttjande av helgonförklaringar som kyrkopolitiskt vapen.

Inom romersk-katolska kyrkan (och de ortodoxa kyrkorna) har kvinnor och män inte samma kyrkliga medlemsrättigheter. Män har 7 sakrament att tillgå medan kvinnor har 1 sakrament mindre. Det råkar också vara precis det sakrament som även är förutsättning för kyrkopolitiskt inflytande.

Inom min katolska kyrka i Sverige råder även ”inreseförbud” för homosexuella som lever i samkönade relationer om de insisterar på att ta med sig sin partner till det nya landet. Sådana tillåts inte att konvertera till katolska kyrkan. Det blev uppenbart i veckans program Människor och Tro där katolska kyrkan genom pressansvarige Fredrik Emanuelsson på katolska biskopsämbetet intervjuas utifrån en homosexuell man – som lever med en man – i 5 år förgäves försökt ta sig in i katolska kyrkan.

Den pressansvarige säger: ”Vad är det för mening med att vilja konvertera till katolska kyrkan om man ändå inte vill leva som hon lär ” . Underförstått i livslångt celibat. Underförstått att vi inte talar om kändisar, då kommer ju saken i ett helt annat läge ty för homosexuella kändisar finns alltid ”rätt” hjälpsamma präster att tillgå framkom i intervjun med journlisten Erik Linfeldt.

Vill vi underminera fascistiska ideologiers ökade inflytande är ”ökad jämlikhet och försvar av minoriteternas ställning” det mest effektiva motgiftet. Rasism och sexism är samma andas barn.

15 kommentarer på “Jämställdhet motgift mot fascismen

 1. […] Jämställdhet motgift mot fascismen […]

 2. Ingbritt Fagerlund skriver:

  HOLE IN ONE IRÈNE!

 3. Irene Nordgren skriver:

  När det gäller ökad jämlikhet mellan hetero-och HBTQ personer och ökad jämlikhet INOM gruppen HBTQ krävs en ändring i Katolsk Katekes § 2357-2359. http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357
  Så länge inte en genomgripande ändring sker utifrån katolskt katekesperspektiv dvs utifrån katolsk TRO OCH LÄRA så länge kommer TUR/ OTUR och GODTYCKLIGHET vara de styrande faktorerna hur HBTQ personer som lever i samkönade relationer blir bemötta inom katolska kyrkan. Detta vare sig dessa personer redan är katoliker eller skulle vilja bli katoliker. Det är inte jämlikhet att HBTQ personer blir bemötta olika beroende på i vilken världsdel eller i vilket land de är bosatta, eller i vilken stad eller vilken församling eller vilken katolsk präst de råkar komma i kontakt med.
  Homosexuella ”kändisar” som lever i en samkönad relation och som vill konvertera till katolska kyrkan och hittar ”rätt” präst som är villig att medverka till att skaffa ”inresetillstånd” blir snart medveten om att hans/hennes hjälpsamme och förstående präst kan hamna i skottgluggen om det alltför högljutt basuneras ut att det finns ”gräddfiler” in i katolska kyrkan. Bäst ligga lågt och hålla sig till att verka i det fördolda……tänker den nyblivna och lyckligt samboende homosexuella katoliken…..

  A. Just därför blir inte full jämställdhet mellan hetero-och homosexuella i PRAKTIKEN fullt möjlig förrän Vatikanen fråntar de katolska företrädare som är MOT jämställdhet – när det gäller sexuell läggning – möjligheten att agera ”bögbotare” genom att stödja sig på och förkunna VANFÖRESTÄLLNINGARNA om homosexualitet som står i Katolska Kyrkans Katekes.

  Alternativt.

  B. Just därför blir inte full jämställdhet mellan hetero-och homosexuella i PRAKTIKEN fullt möjlig förrän Vatikanen slutar påtvinga katolska företrädare som är FÖR jämställdhet – när det gäller sexuell läggning – pålagan att agera ”bögbotare” genom att stödja sig på och förkunna VANFÖRESTÄLLNINGARNA om homosexualitet som står i Katolska Kyrkans Katekes.

  Till vilken kategori A eller B pressansvarige Fredrik Emanuelsson uppe på Biskopsämbetet räknar sig låter jag vara osagt…….

  // Irène Nordgren

 4. Görel Gerdin skriver:

  Hur gör vi då med de starkt sexistiska tankar som gör sig gällande i ex F!s partiprogram som det är presenterat på nätet?

  Hur gör vi med den starkt diskriminerande av kristna grupper i svenska samhället som inte tycker som etablissemanget?

  Kan vi inte ta varann i hand, så har vi inget vunnit. Det åligger dessutom oss som är toleranta att ta de intoleranta i hand om vi läser vårt nya testamente rätt..

  Ökad jämlikhet är bra men andemeningen får inte förenklas så att vi samtidigt slarvar bort grundtanken i den ökade jämlikheten mellan grupper: allas lika värde och här slarvar både F! och många på Dagens Seglora bort Kristi Kärlek i sitt förakt mot människor som inte delar F!s och Dagens Segloras tolkning av vad Kristi kärlek innebär.

  Kärlek skall inte bemötas med det hat som nu finns på båda sidor.

  Nej, det är inget ”hole in one” bollen träffade och skadade motståndaren, och då ropar man inte hole in one utan avbryter spelet och följer med till akuten.

 5. Irene Nordgren skriver:

  Görel

  Vem är ”den skadade motståndaren?”

  // Irène

 6. Görel Gerdin skriver:

  Välj valfritt offer själv. I debatten nämn ibland de präster som spelades in. De är förvisso offer, men helt oviktiga i längden.

  Ett värre offer är den oskyldiga medlem av Frimodig kyrka som är positiv till HBTQ-frågor ,

  Ett annat allvarligt offer är de sammanhang mellan folk i frimodig kyrka och andra nomineringsgrupper där man inte längre vågar vara vänner,

  Ett ännu värre offer är den HBTQ-vän eller HBTQ-person som är kritisk mot Uppdrag Granskning men inte vågar säga det av rädsla att bli felaktigt dömd

  Värst är det för alla de personer som faktiskt har blivit utsatta för dåliga präster, och som nu försvinner i en debatt som går åt fel håll.

 7. Irene Nordgren skriver:

  Görel

  ”Uppdrag Granskning” är en debatt som jag inte gått in i.

  // Irène

 8. Görel Gerdin skriver:

  Jag ser det.

  ”Efter Uppdrag gransknings avslöjande om homofobi inom Svenska kyrkan är det viktigt att påminna sig om att det ser likadant ut även på andra håll…”

 9. Staffan Wadström skriver:

  Irene, du inledde med att skriva:”Efter Uppdrag gransknings avslöjande om homofobi inom Svenska kyrkan . . .”,så nog har du gått in i debatten. Min två enkla frågor är – exakt vad ”avslöjade” UG, som inte var känd sedan tidigare, och exakt vad var homofobiskt i prästernas svar och agerande.

 10. Irene Nordgren skriver:

  Sorry Görel och Staffan

  Det är redaktören som skriver inledning och även ibland sätter rubrik. Till denna krönika är det jag som satt rubrik men inte skrivit inledning.

  Jag upprepar jag är inte intresserad av att gå in i debatten om Uppdrag Granskning.

  Så jag kan tyvärr inte tillfredsställa edra trängande behov men kanske kan ni hitta någon annan – någon annanstans i den mediala bloggosfären.

  Med vänlig hälsning

  // Irène

 11. Ingbritt Fagerlund skriver:

  Huvudet på SPIKEN IRÈNE!

 12. Ingbritt Fagerlund skriver:

  Irène Nordgren! Du är fantastisk! En röst som ropar i öknen! Gamla dammiga helgon kan inte mäta sig med din profetiska gåva! En härlig udd riktas mot allt det bigotta katolska som givetvis alltid tenderar att vara i fascismens ledband! HOLE IN ONE!

 13. Patrik Öbrink skriver:

  Fredrik Emanuelsson har ju rätt. Katolska kyrkans lära säger att homosexuella ska leva i avhållsamhet, så innan personen i fråga kan konvertera till Katolska kyrkan måste han lämna sitt gamla liv och börja leva avhållsamt. Eller vänta på att läran eventuellt ändras i framtiden.

 14. Irene Nordgren skriver:

  Känner mig manad att varsko läsare på Dagens Seglora och Katolsk Vision – där Ingbritt Fagerlund också strör samma typ av utrop och kommentarer omkring sig – att detta ska ses som ett uttryck för Ingrid Fagerlund att på ett ”skämtsamt” sätt visa sitt djupa missnöje mot all form av kritik mot katolska kyrkan.

  // Irène

 15. Irene Nordgren skriver:

  Patrik Öbrink

  Du har missat poängen !

  http://www.katolskvision.se/blog/?p=13219

  // Irène