Nöjesguiden möter nya ärkebiskopen Nöjesguiden, Sveriges största gratistidning med inriktning på nöje och uteliv, ägnar årets näst sista nummer åt tro. ”Vem tror på vad?” frågas det i tidningens ledare.

Ett nytt ansikte utåt för kristna i Sverige

Annika Sjöqvist Platzer

Nöjesguiden möter nya ärkebiskopen

Nöjesguiden, Sveriges största gratistidning med inriktning på nöje och uteliv, ägnar årets näst sista nummer åt tro. ”Vem tror på vad?” frågas det i tidningens ledare. Där det också konstateras att ”Sverige är ett av världens mest icke-religiösa länder, men det betyder inte att vi saknar tro. Det som lite enkelt brukar buntas ihop som New Age eller nyandlighet ser ut att vara på frammarsch i de svenska storstadsregionerna. Och det är just denna tro vi har valt att ägna detta nummer av Nöjesguiden åt.”

I tidningen följer sedan artiklar om häxor, energirensande växter, mindfulness och spiritualism. Och så, i den serie som kallas ”Döskalle & Mästerligt möter”, intervjuas Antje Jackelén. Hon som ”är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop sedan ämbetet infördes år 1164. Men hur ofta svär hon i kyrkan?”

Upplägget för ”Döskalle & Mästerligt möter” är käckt ställda frågor, ett tjugotal brukar det vara, som varvar insikt med populism och ibland lite provokation. Den blivande ärkebiskopen parerar frågorna elegant och låter inga ord eller tolkningar bli lagda i sin mun. ”Du har beskyllts för att vara otydlig i frågan om jungfrufödsel, var står du egentligen där?” frågar intervjuarna tämligen omgående. Det är en kort fråga som Antje Jackelén menar kräver ett långt svar:

-Jag har inte ”förnekat” jungfrufödseln, utan reflekterat över vad den betyder för oss idag. I det sammanhanget har jag pekat på att om vi reducerar jungfrufödseln till en biologisk fråga riskerar vi att förlora den teologiska rikedomen om Jesus och Maria som finns i kristen tradition. Berättelsen om jungfrufödseln som finns hos evangelisterna Matteus och Lukas säger det som teologerna något senare uttryckte med orden: ”Jesus är sann Gud och sann människa.”

Nästa fråga tar avstamp i Marcus Birro och att han blivit ett ansikte utåt för gudstro i vårt land. Det kloka svaret på vad man ska tycka om detta är avvägt: ”Vi lever i en kändisfixerad kultur och då är det inte konstigt att det blir så. Vi ska minnas att mångfalden av gudstroende är större än vad massmedia kan avspegla. Det är bra om även kändisar tar del i det offentliga samtalet om tro och religion i Sverige.”
Efter Birro är det hög tid att uppehålla sig vid det faktum att den blivande ärkebiskopen är kvinna. Vilka är fördelarna att vara kvinna och nu stå i begrepp att ”ta över som kvinna”? ”Jag har ju alltid varit kvinna och är kvinna i allt jag gör, så det är svårt att svara på”, konstaterar Antje Jackelén. Och tillägger att hon tror att många är glada över att det, drygt 50 år efter beslutet om att kvinnor blev behöriga att vigas till präster, nu har valts en ärkebiskop som är kvinna.

Andra frågor kretsar kring biskopens nuvarande motto, Gud är större, som varit föremål för diskussion i samband med att hon blev vald till ärkebiskop. Är det en homage till Allah, undrar Nöjesguiden och får svaret att det är ett citat från Johannesbrevet även om såväl judendom, kristendom som islam delar övertygelsen att Gud är större än alla våra föreställningar och formuleringar. Och by the way – arabisktalande kristna kallar Gud för Allah.

Frågorna fortsätter och berör religion som trend, nyandlighet, feminism och ateism. Fyra frågor får ett tydligt nej till svar – det gäller om biskopen lyssnat till satanistisk musik, svär i kyrkan, tror på spöken och på horoskop. Den sista frågan som sedan ställs gäller hennes tro om Svenska kyrkans framtid.

Antje Jackelén, som den kloka kvinna hon är och säkert med sin duktige pressekreterare vid sin sida, anger både det som är lätt och svårt. Och hon erinrar om inre och yttre utmaningar och lyfter fram Svenska kyrkans livskraftiga församlingar, skickliga medarbetare, engagerade frivilliga och förtroendevalda. Och sammanfattar: ”Religiösa och existentiella frågor kommer att finnas så länge det finns människor.”

Det känns hoppfullt att en intervju som denna är fritt tillgänglig och spridd i stora städers köpgallerior och på nöjesställen liksom på nätet. Marcus Birro som ansikte utåt får räkna med konkurrens.

1 kommentar på “Ett nytt ansikte utåt för kristna i Sverige

  1. Karin Ranieli skriver:

    Föredrar Birro. Vad gäller jungfrufödseln, att erkänna biologiskt faktum är inte att reducera, tvärtom. Gud är större än vårt hjärta,så att han förlåter oss, skriver Sankt Johannes. På intet sätt antyds att det finns förlåtelse genom någon annan än Jesus Kristus. Svenska Kyrkans framtid, och framtiden förkristenheten i stort, är beroende av vem vi säger Jesus vara.