[caption id="attachment_5614" align="alignleft" width="310"] Mehrtab Motavvas (FI), Shahin Shirazi (FI)[/caption] Robert Hannah kandiderar för ett parti som suttit vid makten i sju år. Men vad har den borgerliga regeringen gjort för de hedersutsatta under den tiden? Det är dags att konkretisera hedersvåldsdebatten och börja lyssna på forskningen, skriver Mehrtab Motavvas (FI) och Shahin Shirazi (FI) i en replik till Robert Hannah.

Lyft hedersdebatten till nästa nivå

Mehrtab Motavvas och Shahin Shirazi

Mehrtab Motavvas (FI), Shahin Shirazi (FI)

Robert Hannah kandiderar för ett parti som suttit vid makten i sju år. Men vad har den borgerliga regeringen gjort för de hedersutsatta under den tiden? Det är dags att konkretisera hedersvåldsdebatten och börja lyssna på forskningen, skriver Mehrtab Motavvas (FI) och Shahin Shirazi (FI) i en replik till Robert Hannah.

Folkpartiets riksdagskandidat, Robert Hannah, bekräftar i sin replik vår tes om att ”ohederlig retorik slår mot brottsoffren”. Istället för att presentera konkreta åtgärder mot våld och förtryck i namn av heder svartmålar han ännu en gång sina debattmotståndare. Vi menar på att det är hög tid att lyfta hedersdebatten till nästa nivå: fokusera på brottsoffren!

Den demagogiska strategin
Till att börja med förtjänar Robert Hannah stora applåder för sin skickliga retorik, det kommer han säkert långt med i politiken. Demagogers strategi går ut på att uppnå makt genom att appellera till folks känslor och fördomar istället för att försöka övertyga dem med förnuftsargument. Men effektiva känsloargument är inte nödvändigtvis hållbara, eller ens giltiga.

Precis som att Hannah tidigare åkte snålskjuts på den högerpopulistiska diskursen genom att misstänkliggöra samtliga nysvenska medborgare som potentiella hedersförtryckare och den identitetspolitiska diskursen genom att tillskriva sig själv etnisk auktoritet över professor Stefan Jonsson, surfar han nu vilt på den antifeministiska diskursen genom att försöka svartmåla oss som både manshatande och liberalfientliga vänsterfeminister. Hannah bekräftar alltså på gott och ont vår tes om hans ohederliga retorik.

Frågan är ur vilka premisser han drar slutsatsen att vi är ”vänsterfeminister” vars ”värsta mardröm” är ”manliga liberala feminister” som honom? Detta är ett mysterium. Klart är hur som helst att feminismen per definition inte är någon liberalfientlig vänsterideologi, utan en självständig ideologi som inte går att placera på den klassiska vänster- och högerskalan. Denna ideologi, nämligen feminismen, går inte heller ut på manshat – som en del fördomsfulla och/eller illvilliga antifeminister vill ge sken av – tvärtom går den ut på att motverka kvinnohat! Att vara för kvinnor är inte detsamma som att vara mot män. Hannahs kön är med andra ord helt irrelevant i sammanhanget.

Konkreta åtgärder ur brottsofferperspektiv
Syftet med vår kritik är att lyfta hedersdebatten till nästa nivå genom att belysa på vilket sätt Robert Hannahs ohederliga retorik riskerar att i förlängningen slå mot brottsoffren, inte att såga honom längs fotknölarna. Hans debattekniska knep låser, snarare än öppnar upp, för en sund debatt om problemet och vilka konkreta åtgärder som är rimligast för att bekämpa det.

Personliga erfarenheter kan vara och är ofta en utmärkt ögonöppnare, inspirationskälla och motivationsfaktor för många, kanske de flesta, människor. Rent argumentationsanalytiskt kan man emellertid inte dra generella slutsatser enbart utifrån sina egna personliga erfarenheter, sådana argument faller på sin egen orimlighet. Politik bör, så långt som möjligt, baseras på forskning (men självklart inte omvänt).

Och som sagt visar aktuell forskning på att debatten rör sig bort från polariseringen mellan de som förklarar våld i nära relationer, däribland våld i namn av heder, inom ramarna för den så kallade ”hederskulturen” och de som hävdar den ensidiga ”könsmaktsanalysen”. Alltfler forskare antar numera det intersektionella perspektivet, enligt vilket våld och förtryck ska förstås i sin kontext, det vill säga i relation till makt kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering, ålder, sexualitet med mera.

Mot bakgrund av detta fattade Feministiskt initiativ beslut om en ny politik mot våld och förtryck i namn av heder under partikongressen i april 2013. Vi föreslår bland annat följande konkreta åtgärder ur ett intersektionellt brottsofferperspektiv: kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, ökade resurser till kvinnojourer och fortbildning för relevanta professionella. Men vad har den borgerliga regeringen gjort för brottsoffren under sina sju år vid den reella makten? Och vilka konkreta förbättringar föreslår Hannah som riksdagskandidat för Folkpartiet? Det är den öppna frågan.

Mehrtab Motavvas
Feministiskt initiativ

Shahin Shirazi
Feministiskt initiativ

1 kommentar på “Lyft hedersdebatten till nästa nivå

  1. […] börja lyssna på forskningen”, skriver Mehrtab Motavvas (FI) och Shahin Shirazi (FI) i en slutreplik på Dagens Seglora, apropå Hannahs artikel här på […]