Under påskhelgen har en muslimsk familjefest med ett tusental deltagare arrangerats på Stockholmsmässan av Islamiska Förbundet (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer (SUM). Dessa organisationer har tidigare arrangerat de största  för muslimer i norra Europa och med start år 2013 lanserades ett nytt koncept under namnet Muslimska familjedagarna.

Många deltagare på muslimsk familjefest

Under påskhelgen har en muslimsk familjefest med ett tusental deltagare arrangerats på Stockholmsmässan av Islamiska Förbundet (IFiS), studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer (SUM). Dessa organisationer har tidigare arrangerat de största mötesplatserna för muslimer i norra Europa och med start år 2013 lanserades ett nytt koncept under namnet Muslimska familjedagarna. 

Barn, ungdomar och vuxna var välkomna att samtala, debattera och stärkas som individer, enligt arrangören. Här fick hela familjen chansen att delta samtidigt på en och samma arena. Med detta ville arrangörerna slå ett slag för den mångfald muslimer utgör i norden och inte minst i Sverige. Arrangemanget ägde rum på Stockholmsmässan i Stockholm mellan den 29-31 mars. Ett fullspäckat program presenterades där hela familjen kunde delta, ungdomar, äldre, kvinnor och barn. Förutom programmet arrangerades en marknad s.k.”Souk” med montrar och försäljningsstånd.

Till Svenska Dagbladet säger 17–åriga Aicha Selhi att hon deltar i så mycket hon hinner med.

– Många föreläsare känner man igen från Youtube. Eftersom det är ett stort arrangemang lyckas de få hit kända personer från USA bland annat. Inspirationen härifrån hjälper till att styrka tron.

Även hennes mamma Signy Selhi uppskattar föredragen.

-Det är intressant även för mig som inte är muslim. Arrangemanget som sådant är väldigt inkluderande och det finns blandade typer av föredrag. Jag föredrar de mer akademiska föreläsarna som tar upp livets stora frågeställningar även om de gör det ur en muslimsk synvinkel, säger hon till Svenska dagbladets reporter.

Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige förklarar att syftet med familjedagarna är att stärka den svenskmuslimska identiteten och skapa en mötesplats och gemenskap som går utöver språk och hudfärg.

– Svenska muslimer är duktiga på det, vi har lärt oss mycket av den svenska traditionen av folkrörelser, säger Omar Mustafa.

 

6 kommentarer på “Många deltagare på muslimsk familjefest

 1. Tomas skriver:

  På vilket sätt är detta en kristen nyhet?

 2. Arne carlsson skriver:

  Det är en muslimsk nyhet som ger oss kristna en fördjupad bild av muslimernas gemenskap i Sverige. Det är också en alternativ bild av muslimer i förhållande till den ofta negativa publicitet som drabbar dem.

 3. Tomas skriver:

  Arne, jag är uppväxt mitt i mångkulturen, jag älskar mångkultur. Jag har vänner från hela världen och i min familj är dörren öppen för alla typer av människor. Vi hade en judinna på besök, en kristen sådan, som suttit i koncentrationsläger. Och när hon säger att islam är ett stort hot så tror jag henne. Judinnan i fråga, som bodde över hos oss, fyllde år här om dagen och hon är närmare 90 år. Hon har sett mer än både dig och mig och när hon säger att islam är farligt då anser jag att hennes ord är av enorm tyngd.

 4. Mattias Irving skriver:

  Hej Tomas,

  ditt argument för att kalla Islam ”farligt” knyter an helt till en enskild person och hennes personliga auktoritet. Du berättar vad du anser att denna auktoritet består i. Med all respekt för den person vars åsikter du återger vill jag påpeka att det finns flera förintelseöverlevare som är av rakt motsatt åsikt, av vilka en av de mest kända säkert är den nyligen bortgångne Stéphane Hessel. Var hamnar debatten om vi ska börja hänvisa till auktoriteter istället för till argument i sakfrågan?

 5. Tomas skriver:

  Mattias, judarna är Guds ära och egendomsfolk. Judarna är det folk som Gud utvalde till sitt folk och de har en särställning. Evangelium frälser var och en som tror, först juden och sen greken. Jesus säger själv att frälsningen kommer från judarna. Många människor ha instympats i den judiska stammen genom tron på Israels Gud. Se på Rahab som Gud räddade när han befallde Israeliterna att erövra Jeriko. De skonade henne och hennes familj från döden. Det är vad jag kallar barmhärtighet.

 6. olov sandegård skriver:

  Alla religioner, såväl islam som kristendom, judendom, hinduism, buddism o.s.v., kan missbrukas och bli farliga, när de används för att skapa gränser mellan människor och legitimera att man berövar de som befinner sig utanför dessa gränser deras fulla mänsklighet.
  Den avgörande skiljelinjen i dagens värld går inte primärt mellan olika religioner, utan mellan dem som vill skapa fientlighet mellan olika kategorier av människor och de som vill skapa fred inom mänskligheten över alla religions- och etnicitetsgränser.