I dag har Helle Klein utsetts till chefredaktör/VD för . Det är en tidning som speglar frågor som rör arbetsmarknad, samhällsutveckling och fackliga rättigheter.

Helle Klein ny chefred/VD för Dagens Arbete

Helle_Klein_150x150I dag har Helle Klein utsetts till chefredaktör/VD för tidningen Dagens Arbete. Det är en tidning som speglar frågor som rör arbetsmarknad, samhällsutveckling och fackliga rättigheter. Klein tillträder posten i början av maj. Hon kommer på ideell basis att driva vidare Seglora smedja/Dagens Seglora tillsammans med Ewa Lindqvist Hotz.

–  Jag är så glad för Helles skull. Seglora smedjas uppdrag är att finnas i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle och därför är det positivt för oss att vi finns på flera arenor. Under fem år nu har vi i glädje och vänskap utvecklat ett unikt tandemledarskap. Med gemensam kraft får vi alltmer genomslag för ett sätt att verka i den kyrkliga geografin som inspirerar många, säger Seglora smedjas chef Ewa Lindqvist Hotz.

– Seglora smedja liksom vår nättidning har framtiden för sig och formerna för hur vi arbetar har hela tiden förändrats alltsedan starten. Att leva i växlingen med Guds andes vind i håret är en del av Smedjans identitet. Vi har ett omfattande och spännande program under 2013, fortsätter Lindqvist Hotz.

Dagens Segloras chefredaktör Helle Klein, som just har presenterats för redaktionen på Dagens Arbete, säger att hon ser fram emot sitt nya jobb.

– Det här var ett erbjudande jag inte kunde motstå. Jag älskar tidningar och mitt kall är Ordet – att bilda opinion för människovärdet varhelst det behövs. Nu vill jag ge röst åt de utsatta på en arbetsmarknad som alltmer liknar 30-talet med massarbetslöshet, sociala spänningar, fattigdom och utslagning. I en tid av växande nyfascism vill jag försöka bidra till att öka kärlekens makt i världen som Bang uttryckte det, säger Helle Klein.

– Min arena blir nu utanför kyrkan, men jag älskar att vara präst och kommer att volontärarbeta som sådan framöver. Tillsammans med Ewa håller jag temagudstjänster i Seglora smedjas regi exempelvis, fortsätter Klein.

Helle Klein kommer att fortsätta medverka som krönikör i Dagens Seglora men en ny chefredaktör/ansvarig utgivare kommer att utses efter henne under våren.

UPPDATERING: Här kan du läsa vad andra medier skriver om utnämningen av Klein:

Medievärlden: Helle Klein tar över Dagens Arbete
Kulturnyheterna (radion): Helle Klein tar över Dagens Arbete
Journalisten: Helle Klein tar över Dagens Arbete
D
agens Arbete: ”Jag vill få större genomslag i samhällsdebatten”
A
rbetet: Ny chefredaktör på Dagens Arbete
K
yrkans tidning: Helle Klein ny chef på Dagens Arbete
D
agen: Helle Klein blir chefredaktör på Dagens Arbete
R
esumé: Efter åren som präst – Helle Klen tar över Dagens Arbete

 

 

 

Kommentarsfältet är stängt.